Onlar Farkına Varmıyorlar!بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Onlar Farkına Varmıyorlar!

23: 55/56 – Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar!

23-MÜ’MİNÛN suresi 55-56. ayet – Diyanet melali

Surenin Tefhim’ul Kur’anda geçen  bir açıklaması:

Bu soru, surenin ana temasının bir kanıtı olarak sorulmaktadır. Kâfirlerin kendilerini kandırmak için oluşturdukları ‘başarı’, “refah”, ‘zenginlik’ gibi kavramlardaki yanlış anlamaları gidermeye yöneliktir bu soru. Kâfirlere göre, hayatın lezzetlerinden yararlanan ve toplumda güç, iktidar ve etki sahibi kişiler ‘başarılı’ kişilerdir. Buna karşılık, bu tür şeylerden yoksun olanlar ise ‘başarısız’ sayılırlar. Bu yanlış anlayış, Kâfirleri bir diğer ciddi yanılgıya sürüklemiştir. Şöyle ki, kendilerince ‘başarılı’ olanın doğruda olduğu ve Allah tarafından sevildiği düşüncesindeydiler.

Aksi halde, nasıl bunca ‘başarıya’ ulaşılabilirdi ki? Öte yandan, ‘başarısız’ olmuş, hayatın lezzetlerinden yoksun kalmış kişiler ise inanç ve davranışta yanlış yolda giden ve Allah’ın (veya ilâhların) gazabını çekmiş kişilerdi (!) Bu tür anlayış materyalistlerin en büyük yanlışlarından biri olduğu içindir ki, Kur’an yer yer çeşitli biçimlerde bunu reddeder, gerçeği ortaya kor.

Örnek olarak bkz. Bakara: 126, 212, A’raf: 32, Tevbe: 55-69-85, Yunus: 17, Hud: 3, 27-31, 38-39, Ra’d: 26, Kehf: 28, 32-43-105, Meryem: 77-80, Ta Ha: 131-132, Enbiya: 44 ve ilgili açıklama notları.

Mü’minun Suresinin İlk On Ayeti İle Amel Etmek

950 Yıl Sonunda Tufan, Gemi, Birkaç Mü’min Ve Resul

İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sandı?

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir