Suyu Üç Nefeste İçmekSuyu Üç Nefeste İçmek

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre:

   “Peygamber (s.a.v.), bir kaptan su içerken; üç kere nefes alarak içer ve bu şekilde içmek daha kandırıcı ve sıhhîdir” buyururdu.
(İbn Mâce, Eşribe: 18; Dârimî, Eşribe: 20)

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

  “Develer gibi bir solukta içmeyin iki veya üç nefeste için, içeceğinizde Bismillah deyin içmeyi bitirdiğinizde ise Elhamdülillah deyin.”
[Tirmizi]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir