Hesap Günü Günahını Açıklayan KulHesap Günü Günahını Açıklayan Kul

İmam Ahmed bin Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye’nin Ebu Zerr’den (ra) rivâyetinde Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben cehennemliklerden cehennemden en son çıkacak olanı ve cennet ehlinden cennete en son gireceği bilirim. Birisi getirilecek ve :
“Günahlarının büyüklerini bir kıyıda bırakın ve ona günahlarının küçüklerini sorun.” buyrulacak. Ona;
“Filân gün şu şu amelleri ve falan ve falan gün şu amelleri işledin mi?” denilecek. O;
“Evet”, deyip bunlardan herhangi birisini inkâr edemeyecek. “Her bir kötülüğe mukabil senin için bir iyilik vardır.” denilecek. “Rabbım, ben daha bir takım şeyler işlemiştim ki, onları burada göremiyorum.” diyecek. Allah Resûlü (s.a.v) o kadar güldüler ki azı dişleri göründü.
Hadîsi , sadece Müslim rivâyet etmiştir.
[İbni Kesir /3-1690]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir