Yemininizi Kullanarak Hayrı EngellemeyinYemininizi Kullanarak Hayrı Engellemeyin

Bismillâhirrahmânirrahîm

224- İyi davranmanız, kötülüklerden korunmanız ve insanlar arasını düzeltmeniz hususunda yeminlerini­zi bozmaya Allah’ı engel kılmayın. Allah işitir ve bilir.
225- Allah, sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah Gafûr’dur, Halîm’dir.
Safvetü’t – Tefâsir – Bakara 224/225

Ayetlerin Tefsiri:

 

224. Allah adına yemin etmeyi, hayır yapmaya mani bir sebep saymayın. Yani sizden biriniz: “Ben o şeyi yapmamaya Allah adına yemin ettim. Yeminimi yerine getirmek istiyorum” diyerek onu, hayra mani olan bir sebep kılmasın: Bilakis yeminleriniz için keffaret verip hayrı yapınız.
İbn Abbas (r.a) şöyle der: “Sakın, hayır yapmamak için, yeminini bozmaya Allah’ı bir engel sayma. Fakat hayrı yap, yeminine de keffaret ver”
Allah’ı iyilik, takva ve insanlar ara­sını düzeltmeye mani bir sebep kılmayın. Bu âyet Abdullah b. Revâha hakkında nazil olmuştur. O, eniştesi Numan b. Beşir ile konuşmamaya ve kızkardeşiyle onun arasını düzeltmemeye yemin etmişti. Bunun üzerine bu âyet indi. Allah sözlerinizi işiten, hallerinizi bilendir..yemin-islam

225. Yemin kasdetmeden, sizin, “belâ val­lahi” ve “lâ vallahi” şeklinde, sadece dilinizle Allah’ın adını söylemenizden dolayı, Allah sizi sorumlu tutmaz. Kas­tederek ve kalben yaptığınız yeminleri bozduğunuz zaman sizi sorumlu tu­tar. Allah’ın mağfireti geniştir. Kullarını cezalandırmada acele etmez.

[Safvetü’t Tefâsir ]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir