Cennetteki Ağaç [Tuba Ağacı]Cennetteki Ağaç [Tuba Ağacı]

Ebû Hüreyre, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘den naklen rivayet etti ki, şöyle buyurmuşlar:

«Gerçekten cennette bîr ağaç vardır. Binek giden onun gölgesinde yüz sene yürür bitiremez.»

Ebû Saîdî Hudrî, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)”den rivayet etti: «Gerçekten cennette bir ağaç vardır. İdmana çekilmiş sür’aîli bir at’a* binen yüz sene yürür, onun gölgesini bitiremez.» buyurmuşlar.

Bu rivayetleri Buhârî «Kitâbu’t-Tefsir» ile «Kitâbu’r-Rİkak»’-da tahric etmiştir.

Ağacın gölgesinden murad; dallarının kapladığı yerlerdir. Bu ağacın Tuba ağacı olduğu söylenir.

*Atın idmana çekilmesi evvelâ semizleyinceye kadar besleyip sonra muhtelif vasıtalarla yağını eritinceye kadar zayıflatmaktır. Bu sureti  hayvanın et ve sinirleri kuvvetlenir. Koşmaya hazırlanmış olur. Cevad: İyi cins koşu atı, demektir.

[Kaynak: Müslim]

 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir