Kainat Mucizesi Kuranın GerçekleriKainat Mucizesi Kuranın Gerçekleri

Bismillâhirrahmânirrahîm

30- İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi?
31- Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. Orada geniş yollar açtık; tâ ki maksatlarına ulaşsınlar.
32- Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yap­tık. Onlar ise, gökyüzünün âyetlerinden yüz çevirirler.
33- O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı… Yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
[Enbiya Suresi- 30/33]

Ayetlerin Tefsiri

30. O inkarcılar bil­miyorlar mı ki. gökler ile yer birbirine bitişik bir seydi. Allah aralarını ayırdı. Gökleri şimdiki buldukları şimdi bulunduğu yerde bıraktı. Bu soru, Allah ile birlikte ilâh bulunduğunu iddia edenler için bir kınama ve putlara tapanlar için de bir reddiyedir.

Hasan-ı Basrî ve Katâde şöyle der: “Gökler ve yer birbirine bitişikti. Allah aralarını hava ile açtı.

İbn Abbas şöyle der: “Gökler bitişikti, yağmur yağdırmazdı. Yerler bitişikti, bitki bitirmezdi. Allah, gökleri yağmurla, yerleri de bitkilerle yardı.” Suyu, her canlının aslı ve hayat sebebi kıldık. Susuz ne insan, ne hayvan, ne de bitki yaşayabilir, Hâlâ Allah’ın kudretine inanmıyorlar mı?

31. Yeryüzünün hareket edip sallanma­ması için orada sabit dağlar yarattık. Eğer yeryüzü sallanıp hareket etseydi, insanlar onun üzerinde yerleşemezlerdi. Yolculuklarda gidecekleri yerlere ulaşabilmeleri için o dağlarda patikalar ve geniş yollar ve geçitler meydana getirdik.

İbn Kesîr şöyle der: “Allah dağlarda geçitler yarattı. İnsanlar bir bölgeden bir bölgeye, bir taraftan diğerine geçmek için bu geçitleri yol edinirler. Nitekim yeryüzünde görünen de budur. Dağ iki belde arasında bir engel olur. Allah o dağlarda bir gedik ve geçit yaratı ki, insanlar oraya buraya giderken oralardan geçsinler.

32. Gökleri, düşmekten korunmuş olarak, yeryüzü için bir tavan yaptık.

İbn Abas şöyle der: “Gökler, yıldızlar saye­sinde şeytanlardan korunmuştur.”Oysa kâfirler güneş, ay, yıldızlar gibi yaratıcının varlığını gösteren delil ve ibretlerden yüzçevi-riyorlar, kudret elinin meydana getirdiği harikulade mahlukat ve Onun son­suz hikmet ve gücünü gösteren eşsiz tanzimini düşünmüyorlar.

Kurtubî şöyle der: “Yüce Allah müşriklerin gökler ve onlarda bulunan gece, gündüz, güneş, ay, felekler, rüzgarlar ve bunlarda görülen engin kudrete bakıp düşünmekten gafil olduklarını açıkladı. Çünkü, eğer bunlara bakıp ibret al­salardı, bunların tek ve güçlü bir yaratıcısı bulunduğunu ve bu yaratıcının ortağı olmasının imkansız olduğunu anlarlardı.”

33. Yüce Allah kudretiyle çeşitli hayat şekilleri yarattı. O hayat için gece ve gündüzü yarattı. Biri karanlık ve sessizliğiyle, diğeri ise aydınlık ve ünsiyetiyle hayata hizmet eder. Bazen biri uzar diğeri kısalır, bazen de bunun aksi olur. Güneşi ve ayı, birliğini gösteren iki büyük delil olarak yarattı, Güneş ay, yıldızlar, gezegenler, gece ve gündüz, bunların hepsi, suda yüzen bir kimse gibi, kendi yörüngelerinde hızla hareket edip giderler.

 [Safvetü’t Tefâsir]

Kim Allah’a Ortak Koşarsa
Âmâ Olarak Haşr Olacaklar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir