Ayetel KürsiAyetel Kürsi

Bir adam anlatıyor:“Âyete’l –Kürsî’yi okurken şiddetli bir sancıya yakalandım. Rüyamda iki kişi gördüm; biri diğerine şöyle diyordu:

“Bu adam, içinde 360 rahmet bulunan bir âyeti devamlı olarak okur.
Hayret, bu kadar rahmetten ona bir tanesi bile isabet etmiyor mu?”
Uyandığım zaman, Rabbimin beni afiyete kavuşturmuş olduğunu hissettim.
Vücudumda hiçbir ağrı ve sızı kalmamış… Ziyadesiyle sevindim ve Allah’a sonsuz hamd ü senada bulundum…

Kıssadan Hisse:

Âyete’l –Kürsî’nin havâssı pek büyüktür. Onu okumaya devam etmeli.
Bilhassa namazların ardında ve sefere çıkarken mutlaka onu okumalı…

[Nüzhetü’l Mecalis’den Dini Hikayeler]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir