Dinde İlim Saklanmaz

Dinde İlim Saklanmaz

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Her kime öğrendiği dini ilim sorulursa o da çeşitli sebeplerden dolayı o bilgisini gizlerse kıyamet günü o kimseye ateşten bir gem vurulacaktır.”

[Tirmizi, İlim: 2649 / İbn Mâce, Mukaddime: 24 /  Ebû Dâvûd: İlim: 17]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir