Cennet Hazinelerin Bir HazineCennet Hazinelerin Bir Hazine

Ebû Musa el Eşarî (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) ile birlikte bir savaşta idik.

Savaşı bitirince Medîne’ye döndük insanlar tekbir getirerek seslerini yükselttiler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Rabbiniz sağır değildir. Uzakta da değildir; O her yerdedir.”

Ebû Musa dedi ki: Ey Abdullah b. Kays! Sana Cennetin hazinelerinden bir hazineyi haber vereyim mi? “La havle vela kuvvete illa billah.”

(Buhârî, Cihâd: 27; Müslim, Zikir: 17)

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir