Kur’an-ı Kerim’de Takvanın Önemi Ve ÜstünlüğüTakvanın Önemi Ve Üstünlüğü

Takvanın önemi dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’in iki yüz elliden fazla yerinde takvayı anmıştır. Hatta bazı ayetler de iki, üç defa zikretmiştir.

Ey iman edenler, Allah’tan korkun (takva üzere olun) ve kişi yarın için ne gönderdiğine baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızı haber almaktadır.” [715]

İnanıp iyi işler yapanlara, bundan böyle korundukları ve inanıp iyi işler yaptıkları, sonra sakınıp inandıkları ve yine korunup iyilik ettikleri takdirde daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.” [716]

Bunlar takvanın önemini, yüceliğini, derecesini, takva ehlinin üstünlüğünü açık açık bildiren delillerdir. Yine bunlardan anlaşıldığına göre takva ehli olanlar dünya ve ahirette saadet ve kurtuluşa ehil olanlardır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Onlar ki iman ettiler ve korunurlardı. Dünya hayatında da, ahirette de müjde onlara, Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu büyük kurtuluştur.” [717]

Allah yanında en üstün olanınız, en çok korunanınızdır.” [718]

Takva ehli ; Allah yanında en şerefli, en üstün olanlardır. Eğer takvaya sahip değilseler, en zenginler, en güçlüler, en hatırlılar, en cesaretliler Allah katında üstünlüğe sahip değildirler.

Kur’an-ı Kerim’de Takvanın Önemi Ve Üstünlüğü

Cenab-ı Hakkın Özellikle Takva Ehline Bahşettiği Birçok Müjde Ve İkramlardan Bazıları:

1Şüphesiz Allah, korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. [719]

Müttaki, desteklenmek, yardım edilmek, korunmak, gözetilmek suretiyle beraberliği elde etmeye muvaffak olmuş kişidir. Allah kiminle beraberse, o ne sapıtır, ne de bedbaht olur.

2Hayır, kim sözünü yerine getirir ve korunursa, şüphesiz Allah da korunanları (takva ehlini) sever.” [720]
“ Şüphesiz Allah korunanları (müttakileri) sever” [721]

Allah’ın sevgisi müttakilere yöneliktir. Allah da kimi severse, ona yeter, onu korur ve onu hayra iletir.

3- Ey iman edenler, Allah’tan korkarsanız O size iyi ile kötüyü ayırt edici bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. [722]

Müttaki, hakkı batıldan ayırma özelliği kazanmakla müjdeleniyor ve bütün kötülüklerden kurtulması kolaylaştırılıyor.

4-Kim Allah’tan korkarsa (takva üzere olursa), Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse O ona yeter.[723]

Yani Allah müttaki kuluna her türlü sıkıntıdan, mihnetten kurtuluş yolu yaratır ve ummadığı yerden helal rızık verir.

5- Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık yaratır.” [724]

Takva sahibinin işleri kendisine kolaylaştırılır.

6- Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor.” [725]

Takva sahibi faydalı ilmi ve sıhhatli anlayışı elde etme başarısına sahip kılınır. [726]

7-Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.[727]

Takva dünya ve ahirette kurtuluşa ermenin baş sebeplerindendir.

8- Allah sadece korunanlardan kabul eder.” [728]

Allah müttaki kulunun kavli ve fiili salih amellerini kabul eder. Sadaka ve diğer salih ameller de böyledir.

9- Kim Allah’tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”  [729]

Zaman uzasa da kişi takva ve sabırla güzel ecir ve sevaba nail olur.

10- Yanınıza azık alın, çünkü azığın iyisi korunmadır” [730]

Müslüman dünya hayatından ahiret yolculuğuna çıkarken yanına alacağı en iyi azık takvadır.

11-İyi bil ki, Allah’ın velilerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki, iman ettiler ve takvaya sarıldılar.[731]

Takva ile Allah’ın dostluğuna erişilir. Kim Allah’ın takva ipine sarılırsa geleceğinde korku, geçmişinde pişmanlık ve esef yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak kaçırmış olduğu şeylerin yerine hayırlı şeyleri yaratır, geleceğinde ise korkusuz, kedersiz güvende yaşatır.

12- Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.” [732]

İşlerin düzelmesi günahların bağışlanıp kurtuluşa erilmesi takva iledir.

13-İşte ahiret yurdu; onu yeryüzünde böbürlenmek ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere veririz. Sonuç sakınanlarındır. [733]

Rabbinin katında ahiret ise, korunanlara mahsustur.” [734]

Günahların Fert Ve Topluma Zararları Kitabından
Yazan: Hâmid b. Muhammed b. Hâmid el-Muslih
Mütercim: İsmail Kaya

[719] Kur’an-ı Kerim, Nahl /128
[720] Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran /76
[721] Kur’an-ı Kerim, Tevbe /4
[722] Kur’an-ı Kerim, Enfal /29
[723] Kur’an-ı Kerim, Talak /2-3
[724] Kur’an-ı Kerim, Talak /4
[725] Kur’an-ı Kerim, Bakara /282
[726] Kur’an-ı Kerim, Daha fazla bilgi için bkz: Kurtubi, el-Cami, 2/406
[727] Kur’an-ı Kerim, Bakara /189
[728] Kur’an-ı Kerim, Maide /27
[729] Kur’an-ı Kerim, Yusuf /90
[730] Kur’an-ı Kerim, Bakara /197
[731] Kur’an-ı Kerim, Yunus /62-63
[732] Kur’an-ı Kerim, Ahzab /70-71
[733] Kur’an-ı Kerim, Kasas /83
[734] Kur’an-ı Kerim, Zuhruf /35

Bu makaleler de ilginizi çekebilir…

Allah’ın Ahirette Müttakiler İçin Nimetleri
Takva Nedir Takva Ehli Kimlerdir
İnanıyorsanız Sapmazsınız
Rabbe Yaklaştıran İbadetler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir