Nice Yüzler Ağarır, Nice Yüzler Kararır!بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 

Nice Yüzler Ağarır, Nice Yüzler Kararır!

106. O gün nice yüzler ağarır, nice yüzler kararır. O zaman yüzle­ri kara olanlara: “İmanınızdan sonra küfre saptınız ha! İşte kâ­fir olmanızın cezası olarak tadın azabı!” denir.

107- Ama yüzleri ağaranlar ise, Allah’ın rahmeti içindedirler. On­lar orada ebedi kalacaklardır.

3-ÂLİ İMRÂN suresi 106/107-Kurtubi Tefsiri

İmandan Sonra Küfrün Cezası Kurtibi Tefsirinden kısa bir açıklama:

îmandan Sonra Küfrün Cezası:

Yüce Allah’ın: O zaman yüzleri kara olanlara...” buyruğunda: “Şöyle de­nilecektir” anlamındaki ibare hazf edilmiştir. “İmanınızdan sonra küfre saptınız ha!..,” Yani onlar, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sorulduğu vakit; evet dedikleri o misak gününde iman etmişlerdi. Bu sözler yahudilere söylenecektir. Çünkü onlar, Muhammed (sav) peygamber olarak gönde­rilmeden önce ona iman ediyorlardı, Fakat peygamber gönderilince onu in­kâr ettiler.

Ebu’-ÂHye der ki: Bu, münafıklara söylenecektir. Onlara: Açıktan açığa imanınızı İkrar ettikten sonra, gizliden gizliye de kâfir mi oldunuz? denile­cektir.

Arap dili bilginleri şart edatının cevabında “fe” harfinin mutlaka gel­mesi gerektiğini icma ile kabul etmişlerdir. Çünkü bir kimsenin Zeyd’e gelince, o da yola koyulacaktır, ifadesi, Ne olursa olsun Zeyd yola koyulacaktır, manasındadır.

Yüce Allah’ın: “Ama yüzleri ağaranlar ise…” buyruğunda sözkonusu edilenler, Yüce Allah’a itaat ve onun ahdine vefa gösteren kimselerdir.

“Allah’ın rahmeti içindedirler, onlar orada ebedi kalacaklardır.” Yani, O’nun cennetinde ikram ve ihsan yurdunda ebedi ve devamlı kalacaklardır Şanı yüce Allah bizi de onlardan kılsın. Bizi türlü bid’at ve sapıkların yollarından uzak tutsun, iman edip salih amel işleyenlerin yollarına muvaffak et­sin. Âmîn.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir