Vitr Namazı Vakti Ne Zamandır? Vitr Namazı Kaç Rekattır?Vitr Namazı Vakti Ne Zamandır - www.inanankalpler.net

Vitr namazı Yatsı namazı dahilinde olan bir namaz değildir. Vitr namazı ayrı, rekat sayısı olarak da tekli kılınan bir namazdır. Vitr namazı vakti ne zamandır?  Vitr namazı kaç rekattır? Hadis ile vitr namazı vakti. Rasulullah vitir namazını hangi vakitte kılardı? Hz Aişe cevaplıyor!

Mesrûk (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: Mesrûk, Âişe (r.anha)’ya Rasûlullah (s.a.v.)’in vitirinden sordu da;

Âişe şu şekilde cevap verdi:

“Gecenin her vaktinde vitr kılmıştır, yani gecenin başında, ortasında ve sonunda. Ömrünün sonlarına doğru ise seher vaktinde kılardı.”

(Ebû Dâvûd, Vitr: 8; İbn Mâce: İkame: 121) Tirmîzî: Ebû Husayn’ın ismi “Osman b. Âsım el Esedî’dir.
Tirmîzî: Bu konuda Ali, Câbir, Ebû Mes’ûd el Ensarî ve Ebû Katâde’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Âişe hadisi hasen sahihtir. Bazı ilim adamları vitiri gecenin sonunda kılmayı tercih etmişlerdir.

Vitr Namazı Kaç Rekattır?

Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: ”Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Vitr namazı haktır. Kim bunu kılmazsa bizden değildir.Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.
Ebu Dâvud, Salât 337, (1419).

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Vitir namazı farz namaz gibi kesin değildir. Ancak Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm):
“Allahu Teâlâ hazretleri tektir, tek’i sever, öyleyse ey ehl-i Kur’an vitri kılın!” buyurmuştur.”
Tirmizî, Salât 333 (453, 454); Ebu Dâvud, Sa1ât 336, ( 1416) ; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl 27, (3, 228, 229).

Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) on üç rek’at kılarak vitr yapardı, yaşlanıp zayıf düşünce yedi rek’atla vitr yapardı.
(Tirmizi, Ebû Dâvûd, Vitr: 3; Buhârî, Vitr: 2)

Ali (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.), vitiri üç rek’at olarak kılar bu rek’atlarda dokuz kısa sûre okur, her rek’atta üç sûre okurdu ki son okuduğu sûre “İhlas” sûresi olurdu.
(Tirmizi)

Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Vitir her müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kim de üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek’atla vitr kılmayı dilerse kılsın.”
Kütüb-i Sitte, Ebu Dâvud, Salât 338, (1422); Nesâî, Salâtu’l-Leyl 40,(3,238, 239)İbnu Mace, İkâmet, 123, (1190).

Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onüç rek’at kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rek’atte vitir yaptı.”

Kütüb-i sitte, Tirmizî,Salât 336, (458); Nesâî, Kıyamu’l-Leyl 30, 40, 45, (3, 237, 243).

 

Hadislerde Sabah Ve İkindi Namazının Fazileti

Resul Der Ki – Namazı Benim Kıldığım Gibi Kılınız

İmsak İle Sabah Namazının Arası Ne Kadardır?

Sabır Ve Namaz

Namaz İçin Abdestin Gerekliliği

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir