İlahi Sorumluluktan Kurtulamazsınızİlahi Sorumluluktan Kurtulamazsınız

Bismillâhirrahmânirrahîm

112- Allah, cehennemliklere der ki; “Siz yeryüzünde kaç yıl yaşadınız?”

Hiç kuşkusuz yüce Allah yeryüzünde kaç yıl kaldıklarını biliyor. Ama bu sorunun amacı yeryüzünü küçümsemek, günlerini azımsamaktır. Nitekim onlar bu kısa hayata karşılık ebedi hayatı satmışlardı. Ama onlar şimdi o hayatın kısalığını, önemsizliğini çok iyi anlıyorlar. Ümitsizliğe kapılıyor, canları sıkılıyor. Bu yüzden dünyada kaldıkları günlerin hesabını yapamıyor, ne kadar kaldıklarını söyleyemiyorlar.

113- Cehennemlikler derler ki; “Orada ya bir gün, ya da bir günden daha az yaşadık, saymış olanlara sor. “

Bu cevap sıkıntının, ümitsizliğin, karamsarlığın, çaresizliğin ifadesidir. Onlara şu cevap verilir. Siz şu anda karşılaştığınız hayata oranla çok kısa bir süre kaldınız. Eğer iyi değerlendirebilirseniz bunu anlarsınız.

114- Allah, onlara der ki; “Orada az bir süre kaldınız. Keşke bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız. “

Sonra yeniden onların rezil edilmelerine, ahireti yalanlamalarına karşılık olarak azarlanmalarına dönülüyor. Bu arada ilk yaratılıştan itibaren gözetilen gizli hikmet kendilerine gösteriliyor.

115- Sizi boşuna yarattığımızı ve huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Ölümden sonra dirilişin hikmeti, yaratılışın hikmetinin gereğidir. İlk defa yaratılış gerçekleşirken dirilişin hesabı da yapılmış, meydana gelmesi planlanmış, hedefi belirtilmiştir. Ölümden sonra diriliş, varoluş evrelerinin zinciri içinde bir halkadır. Varoluş bu halka ile olgunluğun zirvesine ulaşır, bununla tamamlanır. Bu gerçeğin ancak, basiretleri körelmiş, önlerine perdeler gerilmiş, beyinsizler farkında olmaz. Bunlar yüce Allah’ın yaratılışta gözettiği büyük hikmet üzerinde düşünmezler. Oysa bu hikmet evrenin sayfalarında son derece belirgindir. Varlık bütününün her yanına serpiştirilmiştir.

EGEMENLİK ALLAH’INDIR

Ve bu “İman” suresi, imanın en başka gelen ilkesinin vurgulanması ile sona eriyor. Allah’ın birliği ilkesinin yerleştirilmesi ile noktalanıyor. Bu arada surenin başında yer alan mü’minlerin kurtuluşa erdiklerine ilişkin açıklamaya karşılık surenin sonunda Allah’a ortak koşanların uğradıkları büyük zarar duyuruluyor. Bunun yanında rahmet ve bağışlama istemek üzere Allah’a yönelinmesi isteniyor. Çünkü O merhamet edenlerin en merhametlisidir.

Mü’minun Suresi 112 / 115

Tefsir – Fizilal-il Kur’an

Onlar Görmüyorlar Mı
Refaha Nankörlükle Zorluğu İsteyen Kavmin Helakı
Kim Allah’a Ortak Koşarsa

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir