Allah Neden Sivrisineği Misal VerirAllah Neden Sivrisineği Misal Verir

Bismillâhirrahmânirrahîm

26- Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve ondan daha büyüğü ile  misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince , “Allah böyle misal vermekle ne murat eder? “derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).
27- Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah’a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.
Diyanet Vakfı Meali – Bakara Suresi  26/27]

Bakara Suresi 26. ve  27. Ayetlerin Tefsiri:

26 – “Şüphesiz Allah, küçük olsun büyük olsun, herhangi bir şeyle darb-ı mesel getirmekten sakınıp çekinmez.” “Bu mesel,ister sivrisinek, isterse hakirlik ve küçüklükte on­dan daha aşağı derecede olan başka bir şeyle getirilsin, farketmez” Allah, sineği yaratmaktan çekinmediği gibi onunla darb-ı mesel getirmekten de çekinmez. “Mü’minler Allah’ın hak olduğunu, haktan başka bir şey söylemeyeceğini ve bu darb-ı meselin de Allah’tan olduğunu bilirler. “Kâfir olanlara gelince, bu darb-ı mesellere hayret ederler ve : “Bu hakir şeyleri darb-ı mesel getirmekle Allah ne kasdediyor?” derler” Yüce Allah onlara cevaben der ki “Allah bu darb-ı meselle, onu inkâr ettikleri için birçok kâfiri saptırır; ona inandıkları için de birçok mü’mini onunla hidayete erdirir. ” Böylece kâfirlerin dalâleti, mü’minlerin de hidayeti artar. “Allah bu darb-ı meselle veya bu Kur’an’la, kendisine itaatten ayrılan ve âyetlerini inkâr edenlerden başkasını     saptırmaz”
Daha sonra Yüce Allah bu fâşıkların vasıflarım sayarak şöyle buyu­rur: [99]

27- Allah’ın, semavî kitaplarda, Muhammed (a.s.)’e iman edeceklerine dair kendilerinden almış olduğu sağlam ahdi bozarlar, veya Allah’a iman, peygamberleri tasdik ve şeriatlerle amel hususunda Allah’a verdikleri her türlü söz ve ahdi bozarlar.
“Allah’ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını   istediği akrabaları ziyareti terkederler. ” Âyette geçen “L”   kelimesinin manası umumî olup peygamberler ve yakın akrabalarla ilgiyi kesmek, mü’minlerle dost olmayı terketmek gibi Allah’ın razı olmadığı her türlü ilgiyi kesmeyi kapsar, Masiyet,fitne, imandan men etme ve Kur’an etrafında şüphe yayma gibi davranışla yeryüzünde fesat çıkarırlar. “İşte bunlar, bu çirkin vasıflarla vasıflananlar, “ziyana uğrayanla­rın kendileridir.” Çünkü onlar hidayet yerine dalaleti, mağfiret yerine azabı tercih ettiler. Böylece ebedî cehenneme gittiler. [100]

Tefsir –  Safvetü’t-Tefâsîr

Refaha Nankörlükle Zorluğu İsteyen Kavmin Helakı
Gerçeği Boş Sözlerle Değişenler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir