Bağış Ve Mükafat…Bağış Ve Mükafat

Bismillâhirrahmânirrahîm

34- Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın, şüphesiz Allah latiftir, her şeyden haberdardır.
35- Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve Allah’ı çok anan kadınlar; işte Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Ahzab  Suresi  34 – 35

Meal : Fizilal’il Kur’an 

Ahzab Suresi 34. ve 35. Ayetlerin Tefsiri:

34. Evinizde okunan Kur’an âyetlerini ve peygamberin sünnetini okuyun. Çünkü kurtuluş başarı onlar­dadır.

Zemahşerî şöyle der: Yüce Allah onlara, evlerinin vahyin indiği yer olduğunu hatırlattı ve evlerinde okunan Kitab’ı unutmamalarını emretti. O kitap, Peygamberin (s.a.v.) doğruluğunu gösteren apaçık mucizeler ile se­mavî kanunlar ilimler ve hikmetler gibi iki önemli şeyi kapsar.
Şüphesiz Allah, kulların durumuna uygun olanı bilir, onların fay­dasına olan şeylerden haberdardır. İşte bunun içindir ki, dünya ve âhirette insanları mutlu kılacak kanun ve kaideleri koymuştur.

Bundan sonra Yüce Allah, ceza ve mükâfatta kadın ve erkeğin eşit olduğunu bildirmek üzere şöyle buyurdu: 

35. Erkek olsun, kadın olsun, İslamın emir ve yasaklarına sarılanlar ve onun ahlakıyla ahlâklananlar, Allah’ın âyetlerini ve peygamberlerine indirdiklerini tasdik edenler, ibadet ve itaata devam edenler, iman, niyet, söz ve işlerinde doğru olanlar, Sıkıntılı ve rahat anlarda itaatlara ve nefsanî arzulardan uzak durmaya sabredenler Allah’a boyun eğip ondan korkanlar, kalpleri ve azalarıyla Onun huzurunda eğilenleri iyilikte bulunmak ve zekâtlarını edâ etmek maksadı ile mallarını fakirlere verenler, Ramazan ayında ve diğer günlerde, Allah rızası için oruç tutanlar.

Oruç, bedenin zekâtıdır, onu temizler ve arındırır. Avret yerlerini, haram ve günahlardan, zînâ ve avret yerini açmak gibi, helâl olmayan şeylerden koruyanlar, Her zaman ve her yerde, kalp ve dilleriyle Allah’ı anmaya devam edenler var ya, Allah, o takva sahibi iyi ve bu yüce sıfatlarla sıfatlanmış olan kimseler için, yaptıkları iyi işlerden dolayı günahlarını bağışlayarak en büyük sevgi  ve mükafat olan cenneti hazırlamıştır.

Tefsir: Safvetü’t Tefasir

Takva Sahiplerinin İbadetleri

Bizden Önce Giden Ameller

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir