Sema ile Arz arasındaki Uzaklık Ne Kadardır?Sema ile Arz arasındaki Uzaklık Ne Kadardır?

Hz.Abbas İbnu Abdilmuttalib (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Bathâ nâm mevkide, aralarında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

“Bunun ismi nedir bileniniz var mı?” diye sordu.

“Evet bu buluttur!” dediler.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):

“Buna müzn de denir” dedi.

Oradakiler:

“Evet müzn de denir” dediler.

Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) :

Anân da denir” buyurdu.

Ashab da:

“Evet anân da denir” dediler.

Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

“Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?” diye sordu.

“Hayır, vallahi bilmiyoruz!” diye cevapladılar.

“Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir, ya yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir.”

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilâve etti:

“Yedinci semânın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı ile dibi arasında iki sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabâni keçi (süretinde melek) var. Bunların sınnakları ile dizleri arasında iki semâ arasındaki mesafe gibi uzaklık var, sonra bunların sırtlarının gerisinde Arş var, Arş’ın da alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar mesafe var. Allah, bütün bunların fevkindedir.”

Kütüb-i Sitte, Tirmizî, Tefsir, Hâkka, (3317); Ebû Dâvud, 
Sünnet 19, (4723); İbnu Mâve, Mukaddime 13, (193).

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir