Tevbe İle Günahta Israr Etmeyerek Takvaya ErmekTevbe İle Günahta Israr Etmeyerek Takvaya Ermek

Bismillâhirrahmânirrahîm

133- Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!
134- O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
135- Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.
136- İşte onların mükâfatı, Rablerinin mağfireti ve zemininden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!
Diyanet Vakfı Meali – Al-i İmran Suresi – 133 / 136

Ayetlerin Tefsiri

133. Allah’a itaat etmek ve emirlerine sarılmak suretiyle, mağfireti gerektiren amellere koşuşunuz ve göklerin ve yerin genişliği kadar geniş olan cennete koşunuz. Nitekim Hadîd sûresindeGenişliği, göklerle yerin genişliği kadar olan cennete koşun.(Hadid Suresi – 21)buyrulmuştur.
Burada maksat cennetin genişliğini açıklamaktır. Genişliği bu kadar olursa, uzunluğu ne kadar olur, düşün. Bu cennetler, Allah’ın emrini uygulayanlar için hazırlanmıştır.

134. Onlar öyle kimselerdir ki, bollukta da darlıkta da Allah için mallarını bol bol harcarlar. İntikam almaya güçleri yettiği halde öfkelerini tutarlar, kendilerine kötülük veya zulmedenleri bağışlarlar, Allah, bu ve benzeri güzel vasıflarla muttasıf olanları sever.

135. Yine onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan bir günah işlediklerinde,  ya da herhangi bir günah sebebiyle kendilerine zulmettiklerinde, Hemen Allah’ın azametini ve kendisine isyan edenlere hazırladığı azabı hatırlar, günahtan uzak durur, tevbe eder ve Allah’a yönelirler. Günahları Allah’tan başka kim bağışlar ki?
Bu soru cümlesi olumsuzluk ifade eder. Günahları, Allah’tan başkası bağışlamaz demektir. Bu cümle, kulların kalblerini hoş etmek onları tevbeye teşvik etmek ve günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah’ın affının daha büyük ve rahmetinin daha geniş olduğunu açıklamak için gelmiş bir ara cümlesidir. kullar, yaptıklarının çirkinliğini bile bile bu fiillerinde ısrar etmezler. Bilakis onlardan uzak durur ve tevbe ederler.

136. Sıfatlarla muttasıf olan o mü’minlerin sevap ve mükâfatı, geçmiş günah­larının, Rableri tarafından bağışlanması ve ağaçlarının arasından nehirler akan cennetlerdir. Orada ebedî kalırlar. Allah’a itaat edenler için, cennet ne güzel bir mükafattır.

Tefsir- Safvetü’t Tefasir

İlginizi çekecek diğer konular…

Kur’an-ı Kerim’de Takvanın Önemi Ve Üstünlüğü
Takva Nedir Takva Ehli Kimlerdir
En Hayırlınız En Takvalınız (Sakınanınız)
Rabbe Yaklaştıran İbadetler
Allah’ın Ahirette Müttakiler İçin Nimetleri

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir