İyiliğe Karşılık Yapılması Gerekenİyiliğe Karşılık Yapılması Gereken

Yapılan İyiliğe Karşılık Ne Yapılmalı?

Rasülullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:
“Kime bir iyilik yapılır da (bu iyiliğe iyilikle mukabelede bulunmak üzere maddi bir imkân) bulursa hemen o iyiliği (iyilikle) karşılasın.
Eğer (o iyiliğe) iyilikle mukabele etmek için maddî bir imkân bulamazsa (kendisine yapılan) bu iyiliği övsün. (Kendisine yapılan) bu iyiliği öven kimse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Bu iyiliği (kimseye söylemeyerek) gizleyen kimse de onu inkâr etmiş olur.”
[Ebû Davûd ,Edeb-4813/ Tirmizi ,Birr-86/ Kütübi Sitte,Teşekkür-959]

 Üsâme İbnu Zeyd (radıyalahu anhümâ) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Kim, kendisine yapılan bir iyiliğe karşı, bunu yapana: “Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfaat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.”

Tirmizî, Birr 86, (2036).

Hz. Enes (radıyalahu anh) anlatıyor:

“Muharcirler hicretle Medine’ye gelip (Ensar’ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler:

” Ey Allah ‘ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !”

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: ” Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar. ”

Tirmizî, Kıyâmet 45, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812).

 

Anne Babaya İyilik
Hayra Vesile Olarak Sevab Kazanmak
Allah Katında İyiliğin Ve Kötülüğün Karşılığı

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir