Kadınlar İle İyi GeçininKadınlarınız İle İyi Geçinin - www.inanankalpler.net

Bismillâhirrahmânirrahîm

19- Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
20 – Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?
21- Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsınız?
Diyanet Meali / Nisa Suresi -19/20/21

Nisa Suresi  19./20./ 21. Ayetlerin Tefsiri:

19. Ey mü’minler! Kadınla­rı, veraset yoluyla bir insandan diğerine kalan eşya haline getirmeniz ve kocalarının ölümünden sonra onları bir miras malı gibi zorla almanız size helâl değildir.

İbn Abbas şöyle der: “Câhiliyye zamanında bir kimse ölünce, velileri karısını almaya hak kazanırlardı. İsterlerse onlardan biri onunla evlenir, isterlerse kadın başkasıyla evlendirir, dilerlerse kadının evlenmesine mani olurlardı. Onların ev­lenmesini engellemeniz veya mehir olarak verdiklerinizin bir kısmını ele geçirmek için onlara baskı yapmanız helal değildir, Ancak apaçık fuhuş işlemeleri yani zina etmeleri halinde baskı yapıp on­ları evde hapsedebilirsiniz.

İbn Abbas şöyle der: Apaçık fuhuştan maksat, kadının kocasına karşı isyan etmesi ve huzursuzluk çıkarmasıdır, Onlarla, Allah’ın emrettiği şekilde yani güzel söz söyleyerek ve güzel muamele ederek geçinin, Onlarla geçinmekten hoşlanmasanız da onlara karşı yine de sabırlı olun ve iyiliğe devam edin. umulur ki Allah size, onlardan sevineceğiniz salih bir çocuk verir. Belki de hoşunuza gitmeyen şeyde birçok hayır vardır.

Sahih hadiste şöyle buyrulur: “Hiçbir mü’min erkek mü’min kadına buğz et­mesin. Çünkü onda hoşlanmadığı bir huyu varsa, hoşlandığı bir huyu da vardır.

Onlara İyi Davranın Ve Mehiri Geri Almayın.

Nikah Ve Mehir- www.inanankalpler.net

Yüce Allah, kadını boşadıktan sonra mehrinden herhangi bir şey al­maktan sakındırarak şöyle buyurur: 

20. Ey mü’minler! Boşadığınız bir kadının yerine başka bir kadınla evlenmek iste­diğiniz de, onlardan birine yığınlara ulaşan büyük miktarda mehir vermiş olsanız dahi, o mehirden az da olsa herhangi bir şey almayın, Siz onu haksız yere ve zulm ile geri mi alıyorsunuz? Bu istifham, istifhâmı inkârîdir. “Geri almayın” demektir.

21. Karı-koca hayatı yaşayıp kendilerinden faydalandığınız halde, bu mehri geri almanız nasıl mubah olur? Üstelik onlar sizden sağlam ve kuvvetli bir ahid aldılar, yani nikahlandınız.

Mücahid: “Sağlam ve kuvvetli ahitten maksat, nikah akdidir.” der.

Hadiste şöyle buyrulmuştur: Kadınlar hakkında Allah’tan kor­kunuz. Çünkü siz onları, Allah’ın emaneti olarak aldınız. Allah’ın emriyle onların namuslarını helâl edindiniz.

Tefsir: Safvetü’t-Tefasir

İslamda Kadınının Değeri

İslamda Kadının Öncü Hareketi!

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir