Dili Yok Kalbimin, Ondan Ne Kadar Bîzarım!Dili Yok Kalbimin,  Ondan Ne Kadar Bîzarım!

Yakın tarihimizin en çalkantılı döneminde yaşayan Mehmet Âkif Ersoy, devrinin siyasi sosyal ve kültürel gelişmeleriyle yakından ilgili bir aydın olarak hayatına ve eserine bilinçli bir yol çizmiştir.

Safahat’ın manzum önsözünde yer alan şu mısralar, şiiri için çizdiği bu yolu gösterir:

 

Dili Yok Kalbimin, Ondan Ne Kadar Bîzarım!

Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim
Ne hüviyette şu karşında duran eş’arım:
Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim çünkü, ne san’atkârım

Şiir için ‘’göz yaşı’’ derler; onu bilmem, yalnız
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!

Ağlarım ağlatamam; hissederim, söyleyemem,
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzarım!
Oku şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa
Oku, zîrâ onu yazdım iki söz yazdımsa.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir