Altı Hak!Altı Hak!

Mü’minin mü’min üzerinde altı hakkı vardır; hastalandığında ziyaret eder, Öldüğünde cenazesinde bulunur, çağrıldığında davetine icabet eder, karşılaştığında ona selam verir, aksırdığında elhamdülillah derse, yerhamükallah der. Varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi olur ve nasihate devam eder.

Kaynak :TİRMİZİ. Bu hadis hasen sahihtir.
 Muhammed b. Musa el Mahzûmî el Medenî
 güvenilen 
bir kimse olup 
kendisinde Abdulaziz b.
 Muhammed ve İbn ebîFüdeyk 
hadis rivâyet etmiştir.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir