Din Kardeşine Yardım Etmenin FaziletiDin Kardeşine Yardım Etmenin Fazileti

 Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim bir müslümanı dünya sıkıntılarının birinden kurtarırsa Allah da onu kıyamet gününde bir sıkıntıdan kurtarır.  Kim darda kalan bir kimseye kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve âhirette kolaylık ihsan eder. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve âhirette, onun ayıbını örter. Kul (din) kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kulun yardımındadır.”

[Ebû Davûd, Edeb- 60 -4946/ Müslim, Zikr 38/  İbn Mâce, Mukaddime 17]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir