Yaradılışı Düşünmeden Haktan DönenlerYaradılışı Düşünmeden Haktan Dönenler

Bismillâhirrahmânirrahîm

6- Allah sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah’tır. Mülk O’nundur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O’na kulluktan) çevriliyorsunuz?
Diyanet Vakfı Meali / Zümer Suresi – 6

Zümer Suresi  6. Ayetin Tefsiri

Ey insanlar! Allah sizi tek bir nefisten, yani Âdem’den yarattı. Bu, Allah’ın birliğini, güç, kuvvet, üstünlük ve bütün ilâhlık sıfatlarında tek olduğunu gösteren deliller cümlesindendir. Sonra üreme ve cinsin çoğalması için Adem’den de Havva’yı yarattı.

Taberî şöyle der: Sizi bir tek nefisten, yani Adem’den yarattı, sonra, ondan eşini yani Havva’yı yarattı. Havva’yı, Adem’in kaburgalarının birin­den yarattı.Yenilen hayvanlardan sizin için se­kiz eş vücuda getirdi. Bunlar deve, sığır, koyun ve keçiden, her birinin erkeği ve dişisi olmak üzere sekiz eştir. Katâde şöyle der: Deveden iki, sığırdan iki, koyundan iki ve keçiden iki tane yarattı. Bunların her biri diğerinin eşidir.Erkek dişinin, dişi de erkeğin eşi olduğu için, bunlara “eşler” mânâsına “ezvâc” denilmiştir.

Tefsirciler şöyle der: Âyette geçen ” indirdi” ifadesi, Allah’ın emrinin ve hükmünün inmesinden ibarettir, Annelerinizin karnında sizi merhale merhale yaratır. Zira insan Önce meni, sonra embriyon, sonra da et parçası olur. Bu gelişme yaratılışının tamamlanmasına kadar devam eder. Sonra ona ruh üfürülür. Böylece başka bir varlık olur.

Karın, rahim ve cenini örten torba olmak üzere üç karanlıkta yarattı. İşte bu eşsiz yaratan ve şekil veren, Alemlerin Rabbi Allah’tır. O, sizin ve önceki babalarınızın Rabbidir. Mülk O’nundur. Var etme, yok etme hususunda tam tasarruf O’na aittir, Allah’tan başka gerçek ma’bûd yokdur. Ondan başka sizin Rabbiniz de yoktur, O halde nasıl O’na ibadeti bırakıp da başkasına ibadete dönüyorsunuz?

Tefsir – Safvetü’t Tefasir 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir