İçkili Ölen Kimse ….İçkili Ölen Kimse ….

İbn Ömer (r.a)’den Rasûlullah (s.a)’ın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her sarhoşluk veren şaraptır ve her sarhoşluk veren haram­dır. Şarap içmeye devam ederken ölen kimse âhirette onu içemeye­cektir.”

[Ebu Davud ,İçecekler – 3679]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir