Nimet Veren Allah İken, Allah’a Nasıl Ortak Koşulur?Nimet Veren Allah İken, Allah’a Nasıl Ortak Koşulur?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

16/71- Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

16-NAHL suresi 71. ayet- TefhimulKuran

Safvetü’t Tefasir’den Ayet İle İlgili Kısa Bir Açıklama:

Allah rızıkları aranızda farklı tak­sim etti. Bu zengindir, öteki fakir. Biri efendi, diğeri köledir. O zenginler, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği mallara kölelerini ortak etmiyorlar ki, zenginlikte kuleleriyle eşit olsunlar. Bu, Allah’ın müşrikler hakkında getirdiği bir me­seldir.

İbn Abbas şöyle der: Onlar kölelerini mal ve kadınlarına ortak etmezken, kullarımı benim saltanatıma nasıl ortak ediyorlar. Bu soru inkâr ifade eder. Yani onlara nimet veren Allah olduğu, halde başkalarını O’na ortak mı koşuyorlar?

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir