İblisin Olmayan Hakimiyetiİblisin Olmayan Hakimiyeti

Bismillâhirrahmânirrahîm

20- Gerçekten iblis, onlara zannını tasdik ettirdi. Müminlerden bir gurup hariç, onlar iblise uydular.
21- Halbuki iblisin, onların üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak biz, ahiret gününe iman edenle ondan şüphe edeni ortaya çıkarmak için (ona, vesvese verme fırsatı verdik) senin rabbin her şeyi koruyandır.
22- Ey Muhammed, (müşriklere) şöyle de: “Allah’ı bırakıp da onun ortağı olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri (yardıma) çağırın. Onlar, göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip değillerdir. Onların göklerde ve yerde bir ortakları yoktur. Allah’ın da onlardan bir yardımcısı yoktur.
Sebe’ Suresi 20/21/22

Sebe’ Suresi 20./21./22. Ayetlerin Tefsiri 

20- Allah teala, insanoğlunu hak yoldan saptırabileceğini zanneden iblisin, Sebe halkı gibi insanların, kendisine uymasıyla bu zannını doğru çıkardıklarını beyan etmektedir. Zira İblis, kendi zannına göre insanları hak yoldan saptırabileceğini düşünüyor ve şöyle diyordu: “İblis” (rabbim), izzet ve şerefine yemin olsun ki, onlardan ihlaslı kulların hariç, bütün insanları yol­dan çıkaracağım.” dedi.” İşte ihlaslı olmayan kulların ona uymasıyla iblisin zannı tasdik edilmiş oldu.

21- Allah teala iblise, insanları aldatması için neden fırsat verdiğini beyan ederek buyuruyor ki: “Biz, iblise, vesvese verme imkanı tanıdık ki, âhirete iman edenle o hususta şüpheye düşeni açığa çıkarmış olalım.”

22- Ey Muhammed, kavminin, Allah’a ortak koşan müşriklerine de ki: “Siz, Allah’ın ortakları olduğunu sandığınız putlara ve eşyalara yalvarın da onlar size, Allah’ın, kullarına yaptığı şeylerden bazılarını yapsınlar. Allah’ın, Davud’a ve Süleyman’a nimetler verdiği gibi onlar da size nimetler versinler de görelim. Veya nankörlük eden Sebe halkının bağ ve bahçelerini imha ettiği gibi Allah’a ortak koştuğunuz o şeyler de böyle bir felaket getirsinler. Eğer buna güçleri yet­mezse bilin ki batıl bir yoldasınız. Sizin, Allah’a ortak koştuğunuz şeyler, göklerde ve yerde, hayır ve şerre, zarar veya menfaate asla sahip değillerdir. O halde onlar nasıl ilah olabilirler?

Allah’a ortak koştuğunuz şeylerin göklerde ve yerde herhangi bir hisseleri yoktur. Allah onlardan herhangi birini kendisine yardımcı edinmiş de değildir. O halde herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmaktan vazgeçin.

Sebe’ Suresi – 20/21 / 22

Taberi Tefsiri

Âmâ Olarak Haşr Olacaklar
Allah’ın Varlığını Ve Birliğini İspatlayan Deliller

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir