Batılın Köpüğü Hakkın CevheriBatılın Köpüğü Hakkın Cevheri

Bismillâhirrahmânirrahîm

17- Gökten su indirir de dereler onunla dolar taşar. Üste çıkan köpüğü sel alır götürür. Süslenmek veya yararlanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Böyle misâl verir Allah hak ile bâtıl için. Köpük uçar gider, insanlara fayda veren ise yerde kalır. İşte böyle, Allah daha nice misâller verir.
[Ra’d Suresi – 17]

Ra’d Suresi – 17. Ayetin Tefsiri

Bu âyet-i kerîme, sebat ve kalıcı olmasında hak için, mahvolması ve sona ermesinde bâtıl için iki misâli içermektedir.
Allah Teâlâ buyurur ki: “Gökten yağmur indirir de dereler onunla dolar taşar.” Her vâdî, kendince o yağmur suyunu alır. Birisi büyüktür çok su alır, diğeri küçüktür miktarınca suyu taşır. İşte bu, kalblere ve onların birbirlerinden farklı olduğuna işarettir. Onlardan kimisi vardır çok ilim alır. Kimisi de vardır ki çok ilim almaz, ona dar gelir.

Üste çıkan köpüğü sel alır götürür.” Bu vadilerde akan suyun yüzünde üste çıkan köpük vardır. İşte bu bir misâldir.
Allah Teâlâ’nın : “Ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır...”sözü de ikinci misâldir. Eşya yapmak, demir veya kurşunu süslemek üzere ateşte eritilip kalıba dökülen altın veya gümüş üzerinde de aynen vadide akan suda olduğu gibi köpük vardır ve bu köpük üste çıkar.

İşte böyle misâl verir Allah hak ile bâtıl için.” Nasıl ki köpük; su, altın ve benzerlerinden ateşte eritilenle beraber sebat edip kalmıyor, gidip mahvoluyorsa; hak ile bâtıl bir araya geldiği zamanda bâtıl için sebat ve devam yoktur.

Bu sebepledir ki Allah Tealâ : “Köpük uçar gider.” buyurmuştur. Ondan istifâde edilmez, ayrılır, parçalanır ve vâdînin iki tarafına gider, ağaçlara takılır ve rüzgârlar onları alıp gider, altın, gümüş, demir ve bakırın kiri de aynı şekilde gider ve ondan hiç bir fayda olmaz. Sadece su kalır. Altın ve benzerleri de böyledir ki, işte sâdece onlardan istifâde edilir.
Bunun içindir ki Allah Teâlâ ; “İnsanlara fayda veren ise yerde kalır. İşte böyle, Allah daha nice misâller verir.” buyurmuştur.

[İbn Kesîr -Muhtasar Kur’an-ı Kerim Tefsiri]

Şükür Ve Nankörlük
Yaratılışın Sırları
Allah Neden Sivrisineği Misal Verir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir