İnsanların Zulümlerinden Allah’a Sığınmakİnsanların Zulümlerinden Allah’a Sığınmak

 Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v) Ebu Talha’ya bana hizmet edecek gençlerden birini bana bul dedi. Ebu Talha’da beni binitinin arkasına alarak Rasûlullah (s.a.v)’e götürdü. Rasûlullah (s.a.v)’e hizmet ediyordum. Her konakladığı yerde çoğunlukla şu duasını işitiyorum:
“Allah’ım! İhtiyarlıktan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların yapacakları her türlü haksızlıklardan sana sığınırım.”
[Sünen-i Nesai-Allah’a Sığınmak/ 5408; Müslim- Zikir /Dua: 15; Tirmizî-Dua / 71]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir