Çoklukla İmtihanÇoklukla İmtihan - www.inanankalpler.net

Bismillâhirrahmânirrahîm
55- Onların malları ya da çocukları seni imrendir­mesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların     canlarının kâfir olarak güçlükle çıkmasını istiyor.

Tevbe Suresi – 55. Ayetin Tefsiri

Yani, ey muhatab! Onlara verilen dünya süslerini ve onlara ihsan ettiğimiz mal ve çocukları güzel görüp de o yüzden fitneye düşme. Onlar, görünüşte bir ni­met, hakikatte ise azaptır. Ancak Allah onları dünyada cezalandırmak için, onlar farkına varmadan azaplarını artırmak istemektedir. Beyzâvî şöyle der:
Onların dünyadaki azapları, mallar için gördükleri belâ ve musibetlerdir. Onlar âhireti düşünmeyi bırakıp dünya zîneti ile fay­dalanmakla meşgul iken kâfir olarak ölürler. Böylece âhiretteki azapları da şiddetlenir.

[Tevbe Suresi – 55]

55/56- Sanıyorlar mı ki, onlara verdiğimizi servet ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.

Mü’minun Suresi – 55. 56. Ayetlerin Tefsiri

O kâfirler, dünya da kendilerine mal ve oğullar verdiklerimize, iyilikler yapmak için yarıştığımızı mı sanıyorlar? Böyle yapmamızın, onlara ihsan ve lutfun çabuklaştırılması ve bu iş için bir yarışma olduğunu mu zannediyorlar. Hayır, iş onların sandıklan gibi değil. Bilakis bu, onları aşama aşama daha fazla günaha sürüklemek ve böylece yok etmek içindir. Bundan dolayı Yü­ce Allah şöyle buyurdu: Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Onların akıl ve şuurları yoktur ki, durumu düşünüp değerlendirsinler. Bu, onları aşama aşama helake götürmek midir? Yoksa onlara iyilikte yarış mıdır? Bu âyet, müşriklerin, mal ve oğullarının olmasının, Allah’ın kendilerinden razı olduğu anlamına gelmediğini söylemektedir. Nitekim’Yüce Allah, on­ların durumlarını şöyle bildirir: Biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz aza­ba uğratılacak da değiliz dediler.

Hadiste şöyle buyrulmuştur: “Allah dünya nimetlerini sevdiğine de sevmediğine de verir. Dini ise, sadece sev­diklerine verir.” [Ahmed b. Hanbel, I, 387]

Yüce Allah müşrikleri kınayıp onları tehdit edince, ardından mü’-minleri medhederek onların en üstün sıfatlarım anlattı.

[Mü’minun Suresi – 55/56]

Kaynak: Safvetü’t Tefasir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir