Oruç Nelerle Açılır?Oruç Nelerle Açılır - inanankalpler.net

Orucun ne açılacağı ile ilgili 4 Hadisi Şerif… 

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir.”
[Tirmizi,Oruç- 694; Ebû Dâvûd, Sıyam-21; İbn Mâce, Sıyam- 25]

1240. Ebû İbrahim Abdullah İbni Ebû Evfâ radıyallahu anhümâ dedi ki:

Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde beraber bulunduk. O oruçlu idi. Güneş batınca, oradakilerden birine:

– “Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!” buyurdu. O:

– Ey Allah’ın Resûlü! Keşke geceyi bekleseydin? dedi. Hz. Peygamber:

– “Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!” buyurdu. Adam yine:

– Henüz gün devam ediyor, dedi. Resûl-i Ekrem yine:

– “Ey fülan! Haydi binitinden in, bize sevik karıştırıver!” buyurdu.

Bunun üzerine adam indi ve oradakiler için sevik* karıştırıp çorba hazırladı. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu içti sonra eliyle doğu tarafını işaret ederek şöyle buyurdu:

– “Gecenin bu taraftan belirdiğini gördünüz mü oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir.”

Buhârî, Savm 33, 43,44,45; Talâk 24; Müslim, Sıyâm 52-54. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 19

*sevik : kavrulmuş un.

1241. Sahâbeden Selmân İbni Âmir ed-Dabbî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir.”

Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Zekât 26, Savm 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 25.

1242. Enes radıyallahu anh dedi ki:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi.

Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 10

Açıklamalar

Ne ile oruç açmanın uygun olacağı konusuna açıklık getiren bu iki hadîs-i şerîften ilki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlü tavsiyesini; ikincisi ise, fiilî sünnetini bize aktarmaktadır.

Mevsimine göre varsa taze hurma, yoksa kuru hurma o da yoksa su ile oruç açılır. 1240 numaralı hadîs-i şerîfte görüldüğü gibi bunlardan farklı olarak çorba gibi sulu bir yiyecekle de iftar edilir.

Hurma ile oruç açmak şart değildir. Sadece tavsiye edilmiştir. O da hurmanın bolca bulunduğu yöre ve ülkeler içindir. Gerçi günümüzde her şey ithal edilmektedir. Ancak halkın çoğu için ithal hurma pahalı gelebilir. Bu yüzden her aile için hurma bulundurmak mümkün olmaz. Bu takdirde, insanların yaşadığı her yerde ve yörede mutlaka bulunacak olan su ile iftar edilir. Nitekim birinci hadiste “Su temizdir” gerekçesi de zikredilmek suretiyle bizzat Resûl-i Ekrem Efendimiz tarafından su ile iftar edilmesi tavsiye buyurulmuştur. Hurma için de bir rivayette “berekettir” gerekçesi yer almaktadır. Hurmanın, doğrudan kana karışan bir özelliğe sahip olması öncelikle onun tavsiye edilmesinin sebebi olabilir.

Hurma veya su tercihlerini, kış mevsiminde hurma, yazın su şeklinde yorumlayanlar da olmuştur.

Kaynak – Riyazu’s-Salihin

Oruç ile ilgili tavsiye linkler…

Kaza Orucu Gerektirir Mi – Gerektirmez Mi

Orucu Hiç Tutamayanlar Veya Hasta-Yolcu Olanlar Ne Yapmalı

4 Madde De Orucun Özü

Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır

Oruç Takvadır

Orucun Vakti-Ne Zaman Niyet Edilir Ve Ne Zaman İftar Edilir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir