Hadisler Ve Ayetlerle HurmaHadisler Ve Ayetlerle Hurma -inanankalpler.net

Hurma Allah’ın kullarına sunduğu sayısız nimetlerinden ve hikmetlerinden biri. Hurma bir meyve ama öyle bir meyve ki bir öğün yerine geçebilen bir meyve.

Hurmanın tek bir adı var ama pek çok çeşidi var. Hurma ile şifa bulursunuz İnşaallah…

Hurma İle İlgili Kur’anı Kerim’den  Ayetler ve Hadisi Şerifler

Ayetlerde Hurma

O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.

[En’âm Suresi-99]

Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.

[En’âm Suresi-141]

Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

[Mü’minun Suresi- 19]

Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

[Hâkka Suresi-7]

İnsan, yediğine bir baksın! Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

[Abese Suresi – 24/32]

Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.”

[Meryem Suresi-25 ]

Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.

[Yasin Suresi -34]

Hadislerde Hurma

Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurdular:”Yanında yiyecek hurması olan bir hane (ev) halkı aç kalmaz”

[Müslim rivayet etmiştir]

Enes (r.a ):Resulullah (SAV), namaz kılmazdan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudumlardı.

[Kütüb-ü Sitte-3192]

İbnu Ömer (R.A): Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştu: “Mü`min, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer.” Halk falanca ağaç, fişmekanca ağaç diye taliminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler). Ben, “Bu, hurma ağacıdır” demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için) utandım. Sonra Hz. Peygamber (SAV): Bu hurma ağacıdır” diye açıkladı.

[Kütüb-ü Sitte- 50]

Abdullah İbnu Cafer (R.A.):Resulullah (SAV)`ı salatalıkla birlikte taze hurma yerken gördüm.

[Kütüb-ü Sitte-3947]

Esma Bintu Ebi Bekr (R.A.): Mekke`de Abdullah İbnu Zübeyr (ra)`e hamile kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki,
Mekke`yi terkettim ve Medine`ye geldim, Kûba`ya indim. Abdullah`ı orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resulullah (SAV)`a götürdüm, kucağına bıraktım. Resulullah (SAV) bir hurma istedi, ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah`ın midesine ilk inen şey Resulullah (SAV)`ın mübarek tükrükleri idi. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağım oğdu, hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine`de bütün Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü “Yahudiler size sihir yaptılar, asla doğum yapamayacaksınız” diye bir şayia çıkarılmıştı.”

[Kütüb-ü Sitte-122]

Ebu Hüreyre (R.A.): Halk “Mantar toprağın çiçek hastalığıdır” demiştir. Resulullah (SAV) şöyle söylediler:
“Mantar (Allah`ın Beni İsrail`e in`am ettiği kudret helvası denen) menn`dendir. Suyu göz için şifadır, Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır.” Ebu Hüreyre ilave eder: “Ben üç veya beş veya yedi mantar aldım, onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti.”

[Kütüb-ü Sitte-3990]

 

Bereketli, Besleyici Ve Şifa Kaynağı “Hurma”

Oruç Nelerle Açılır?

5 Yorum

  1. Serdar 23 Mayıs 2018 Alıntıla
    • Nimet Tuba Öz 23 Mayıs 2018 Alıntıla
    • melahat 23 Mayıs 2018 Alıntıla
  2. T A M A M 21 Mayıs 2018 Alıntıla
    • Nimet Tuba Öz 21 Mayıs 2018 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir