Oruç TakvadırOruç Ve Takva

Din; insanları, Allah’a itaat ettirmek için zincirlerle bağlayıp sürüklemez. Sadece takva ile Hak yoluna sevk eder. Ve oruç ibadetinin esas gayesi, hâssaten takvadır.

Evvela ruhsat perdesi altında farz ibadetleri eda etmekten kaçan kimsede, zaten hayır yoktur. Çünkü ilâhi farizaların esas gayesini anlamamıştır. Bu din Allah’ın dinidir. İnsanların değil…

Ruhsat ve şiddet hususunda bu dinin tekâmülünü, Allah daha iyi bilir. Olabilir ki ruhsatın gerisinde, ruhsat verilmeden tahakkuk edilmeyecek faydalar vardır. Meselenin belki de öyle olması icap etmektedir. Bunun için
Resulullah (s.a.v), Allah’ın verdiği ruhsatlarla muamele edilmesini emretmiştir.

İnsanlar bozulunca, islâh için mutlaka şiddet yoluna başvurmak gerekmez. Onları terbiye ve islâh etmek, kalplerini tamir ve ruhlarında takva şuurunu canlandırmak yoluyla da aynı şey yapılabilir.

İnsanların bozulduğu zamanlarda bozuklukları önlemek için, koruyucu bir ilaç gibi muamelât hususlarında şiddet göstermek her ne kadar lüzumlu ise de, ibadetler meselesinde durum böyle değildir.

Zira ibadet kul ile Rabbı arasında bir muhasebedir. Muâmelat hükümlerinde olduğu gibi, mutlaka zevahire göre hareket edilmez. İbadet mevzuları direkt olarak kulların mashalatını alakalandırmaz.

Oruç Takvadır

İbadetler hususunda kalplerde Allah korkusu hakim olmadıkça ve ibadetler bu takva üzerine bina edilmedikçe, dış görünüşler bir şey ifade etmez.

Takva, kalplerde yerleşince, hiç kimse kaçamak yapmaz.Ruhsatları, ancak kalbi rıza gösterdiği ve onun daha evlâ olduğunu kabul ettiği zaman kullanır. Ruhsatlara başvurmanın Allah’a daha fazla itaatkarlık olduğunu hisseder.

Ayet-i kerimenin nasslarıyla mutlak saydığı ruhsatları, bütün ibadetler hususunda daraltmak, yahut da şiddete başvurmak, başıboşlara fayda sağlamayacağı gibi, bir takım çekingen kimselerde de zorluklar doğurabilir….

En doğrusu her halükarda ilâhi emirleri, Allah’ın bu dinde murad ettiği şakilde almamızdır. Şüphesiz ki Allah, vermiş olduğu ruhsatların gerisinde uzak – yakın menfaatlerin bulunduğunu bizden daha iyi bilir. Ve O’nun hükmü daha hâkimdir. Bu sahada söz bundan ibarettir.

Fîzılâl-il Kur’an

Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile….

Cumamız mübarek olsun

 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir