Allah’ın Ahirette Müttakiler İçin NimetleriAllah’ın Ahirette Müttakiler İçin Nimetleri

 

 

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 

1-De ki: “Bunlardan daha iyisini size söyleyeyim mi? Allah’tan korkanlar için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır.” “Allah kulları görür.”  [735]
Cenab-ı Hak insanların nazarlarını geçici dünya lezzetlerinden, daha hayırlı olan ve takva ehli için hazırladığı Cennet nimetlerine çevirtiyor. O cennetler ki altından ırmaklar akar, ebedi nimetler, pisliklerden uzak tertemiz zevceler var. Cenab-ı Hakkın vereceği bundan da büyük nimetler; Allah’ın rızasının kullarını kuşatması ve ebediyen onlara gazab duymamasıdır.

2- “İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Dolayısıyla onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa korunanlar kıyamet gününde onlardan üstündürler.” [736]
Burada önemli olan nokta, takva ehli kıyamet gününde, zillet ve alçaklık içinde bulunan kâfirlerden üstte güvenli bir makamdadırlar.

3- “İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur.(Oraya girmeleri), Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur. Sonra korunanları kurtarırız ve zalimleri diz üstü çökmüş olarak bırakırız . [737]

4- “Korunanlar da Cennetlerde, nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle safa sürerler. Rableri onları, Cehennem azabından korumuştur” [738]

5- “Korunanlarsa güvenli bir makamdadır. Bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar. Ayrıca onları, iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Orada güven içinde, her meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tadmazlar. Allah onları Cehennem azabından korumuştur.” [739]

6- “Takva sahipleri içinde başarı ödülü vardır; bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş söz, ne de yalan işitmezler. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.” [740]

⇒ Takva Nedir Takva Ehli Kimlerdir ⇐

7- “Takva sahipleri Cennetlerde, ırmakların kenarındadır. Güçlü sultanın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.” [741]

⇔ En Hayırlınız En Takvalınız (Sakınanınız) ⇔

8- “Cennette takva ehline yaklaştırılmıştır, uzak değildir.” [742]
Bu ayetler ve başka ayetler Cenab-ı Hakkın muttakiler için Cennetlerde, aklın bilemeyeceği nimetlerden ne çok çeşit nimet hazırladığını açıklamaktadır. Devamlı güven içinde olmak, korkudan, kederden uzak, sedirler üzerinde karşılıklı kardeşler olarak ikamet etmek bu nimetlerdendir.

Takva hakkında çok ayet vardır. Bu ayetlerden bir kısmında takva Lafza-i Celale izafe edilir. Lafza-i Celal’e izafe edilenlerden bir kaç tanesi şunlardır:

“Allah’tan korkun ve O’nun huzuruna toplanacağınızı bilin” [743]

“Yolda yanınıza azık alın, çünkü azığın en iyisi takvadır. Ey akıl sahipleri Benden korunun.” [744]

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve O’nun elçisine inanın ki size rahmetinden iki pay versin.” [745]

Takva Cenab-ı Hakka izafe edildiği zaman mana: O’nun gazabından ve azabından korkun, sakının, korunun manalarına gelir ki O, kendisinden en çok korkulması gerekendir. Dünyevi ve uhrevi gazabı ve cezası takvasızlıktan kaynaklanır. Bunun için şöyle buyurur:
“Allah sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırır.” [746]
“Takva ehli de, mağfiret ehli de O’dur.” [747]

Süphan olan Allah kendisinden korkulmaya en çok layık olandır. Kullarının kalbinde ululanmaya en çok layık olan da odur. Bu suretle onlar Cenab-ı Hakka kulluk ederler. Çünkü O yüceltilmeye, büyüklük sıfatlarına ve azamete layıktır. Yakalama gücü, sıkıntının en şiddetlisini verme yetkisi O’na aittir. [748]

Takva kıyamet günü ve Cehennem gibi Allah’tan başka şeylere de izafe edilir. Kıyamet gününe izafe edildiği ayetlerden:
“Şu günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürüleceksiniz.” [749]
“Şu günden sakının ki kimse kimsenin cezasını çekmez.” [750]
Cehenneme izafe edildiği ayetlerden:
“Yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.” [751]

“Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının.” [752]

Günahların Fert Ve Topluma Zararları Kitabından
Yazan: Hâmid b. Muhammed b. Hâmid el-Muslih
Mütercim: İsmail Kaya
 cuma

Hayırlı Ve Bereketli Cumalara İnşallah….

[735] Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran/ 15
[736] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 212
[737] Kur’an-ı Kerim, Meryem/ 71-72
[738] Kur’an-ı Kerim, Tur/ 17-18
[739] Kur’an-ı Kerim, Duhan/ 51-56
[740] Kur’an-ı Kerim, Nebe’/31-36
[741] Kur’an-ı Kerim, Kamer/ 54-55
[742] Kur’an-ı Kerim, Kaf/ 31
[743] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 203
[744] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 197
[745] Kur’an-ı Kerim, Hadid/ 28
[746] Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran / 28-30
[747] Kur’an-ı Kerim, Müddesir/ 56
[748] Camiu’l-Ulum vel-Hikem/ s.137
[749] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 281
[750] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 48/123
[751] Kur’an-ı Kerim, Bakara/ 24
[752] Kur’an-ı Kerim, Al-i İmran/ 131

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir