Seyyid Kutub’un HayatıSeyyid Kutub’un Hayatı

Mısırlı yazar, müfessir olan Seyyid Kutub Kimdir?

Fi zilâl-il-Kur’an isimli müthiş bir Kur’an tefsirini  yazan ve idam edilerek öldürülen Seyyid Kutub’un Hayatı…

 

Seyyid Kutub 1906 yılında Mısır’ın Asyut kasabasısında, dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişdir. Orta ve lise tahsilini el-Ezher de bitiren Seyyid Kutub Fakulte eğitimini . Kahire Üniversitesi’nin Darul Ulum’da almıştır.

1933 yılında mezun oldugu fakülteye aynı yıl öğretim görevlisi olarak tayin oldu. Seyyid Kutub 1946 yılında da Konum Dersleri isimli makalesini yayımlamıştır. Makalesinde ise toplumun ıslahının ve Müslümanların bu yönde çalışmasının Kur’an’ın emri olduğunu savunuyor, Mısır’ın o dönemki toplumsal yapısını ve geçirmekte olduğu dejenerasyonu eleştiriyordu.

Seyyid Kutub 1949 yılında ABD’ye gitmiştir. Bu dönem boyunca Amerikan yaşam tarzını ve toplumunu, tanık olduğu özdekçiliği eleştirmiş ve Amerikan medeniyetini primitif olarak görmüş ve reddetmiştir. Ayrıca, 1949 yılında, o yurt dışındayken, İslam’da Sosyal Adalet isimli eseri yayımlanmıştır.

Bu eserinde gerçek sosyal adaletin İslam’da olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca yine ABD’deki yıllarında, daha önce kaleme almış olduğu edebi makale ve eserleri eleştiriyor, o dönemlerde sahip olduğu daha seküler olarak tanımlanabilecek edebiyat anlayışından ziyade edebiyatın da kaynak olarak en başta İslam’ı alması gerektiğini savunuyordu.

Kitaplarında, genellikle geleneksel İslam’a karşı, sahih bir çizgiyi savunanan Seyyid Kutub,  Tasavvufta var olan hurafeleri eleştirirdi. Mısır’a döndüğünde, kamu hizmetinden ayrılıp Müslüman Kardeşler teşkilatına katılmıştır. Teşkilatın gazete ve dergilerinden devamlı olarak düşüncelerini aktarmaya çalışırken, teşkilatın genel düşüncesiyle kendi fikirleri arasındaki bazı farklılıklar ortaya çıksa da, Müslüman Kardeşler ile olan ilşkisi devam etti.

15 Yıl Ağır Hapis

Cemal Abdül Nasır’a düzenlenen 1954 tarihli suikast girişimi nedeniyle birçok Müslüman Kardeşler üyesi gibi o da tutuklandı. Yargılama sonunda Seyyid Kutub’a onbeş yıl ağır hapis cezası verilmiştir. Hapiste ileride büyük bir önem ve üne kavuşacak iki eseri olan, Kur’an tefsiri Fi zilâl-il-Kur’an ve Kutub’un siyasi ve düşünsel görüşlerinin en son ve bütününü ifade eden Yoldaki İşaretler`i kaleme almıştır. 1964’te serbest bırakıldıktan sonra, 1965’te tekrar tutuklandı. Bu kez de birçok Müslüman Kardeşler üyesi ile birlikte tutuklanmıştı ve tutuklanma nedeni devlete karşı bir darbe girişimi idi.

Hakkında Alınan İdam Kararı

21 Ağustos 1966’da hakkında idam cezası verildi. Kararı Pakistan, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Irak gibi ülkelerdeki birçok dini otorite ve grup tepkiyle karşılasa ve Nasır’ı kararından döndürmeye çalışsalar da, Seyyid Kutub 29 Ağustos 1966’da idam edildi.

Mahkeme heyeti onu idama mahkûm ettiğinde Seyyid Kutub’un ağzından şu sözler dökülmüştür:

Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem ben Hakk’ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkûm olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah’a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah’ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır.

[Kaynak: wikipedia]

Türkçeye çevrilen eserleri:

Ruhun Sevinci
Fîzılâl’il Kur’an
Yoldaki İşaretler,
İslamda Sosyal Adalet,
Din Budur,
İslam Düşüncesi İlkeleri-Esasları(3 cild),
İstikbal İslamındır,
Kadın ve Aile.
İslam ve Emperyalizm – Şelale Yayınları – 1991
İslam-Kapitalizm Çatışması
Peygamberimizin Hayatı
İstikbal İslamındır
Cihan Sulhu ve İslam
Bela ve İmtihan
İslam’ın Hareket Metodu
İslam Toplumuna Doğru
Kur’an’ın Gölgesinde Kadın
Kur’an’da Edebi Tasvir
Kur’an’da Kıyamet Sahneleri

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir