Müezzinlik İle İlgili HadislerMüezzinlik İle İlgili Hadisler

Müezzinliğin önemi ile ilgili hadisler.

Abdullah ibn Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre, Resülullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

Size en hayırlılarınız müezzinlik yapsın, en bilginleriniz de imamlık yapsın

Ebu Davud, salat 60; ibn Mace, ezan 5; Abdürrezzak, Musannef, l, 487; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, l, 426.

Bir başka hadis-i şerifte Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

İmam kefil, müezzin mu’te meddir, emindir. Allahım, imamları doğruya irşad et, müezzinleri de afvet

Ebu Davud, salat 32; Tirmizi, salat 19; Ahmed b. Hanbel, II, 232, 284, 378, 382, 419, 424, 461, 472, 514; V,260;VI, 65; Beyhaki, es-Sunenu’l-kübra, l, 430.

Müezzin, sesinin (ulaştığı yer) genişliğinde mağfirete erişir. Kuru-yaş ne varsa ona şahidlik eder.”

Buharî, ezan 5; Nesai, ezan 14; ibn Mace, ezan 5; Ahmed b. Hanbel, II, 136, 266, 411, 429, 458, 461; IV, 284.

Enes b. Malik (r.a)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz.Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar, ezan (okumak)da, saff-ı evvelde bulunmakta ne hayırlar olduğunu bilseler sonra da (ona ulaşmak için) kur’a çekmekten başka çare bulamasalar kur’a çekerlerdi.

Buharî, ezan 9, 32, şehate, 30; Müslim, zekat 129; Tirmizi, mevakit 52; Nesai, mevakit, 22; ezan 31; Muvatta, nida 3; cemaat 6; Ahmed b. Hanbel, II, 236, 378, 303, 374. 533; İbn Huzeyme, Sahih, l. 204.

Ebû Saîd el-Hudrî’den (Radıyallahü anh): Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki:

İnsanlar ezan okumadaki sevabı bilselerdi onu kazanmak için kılıç­larla vuruşurlardı (savaşırlardı)

İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi

Enes b. Mâlik’ten (Radıyallahü anh): Hz. Peygamber (Sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki:

Kıyamet günü boyunları en uzun insanlar müezzinlerdir.

İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi

 

Ezan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti
Cuma Ezanı – Ezan Vakti Alışveriş Yapmak
Ezan Okumanın Fazileti

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir