Oruçla İlgili HadislerOruçla İlgili Hadisler

 Oruçla ilgili 11 Hadis…

1-Cabir(r.a)dan; dedi ki:

“Rasulullah(s.a.v) Mekke’nin fethedildiği senenin Ramazan ayında yola çıktı “Kürraül Ğamim” denilen mahalleye varıncaya kadar oruç tuttu. Beraberinde bulunanlar da oruçluydular. Sonra bir tas su istedi ve herkesin göreceği şekilde tası havaya kaldırarak içti. Sonra Rasulullah’a “Siz orucu bozduğunuz halde birtakım kimseler henüz oruç tutuyorlar.” dendi. Rasulullah :”Onlar asidirler, onlar asidirler” buyurdu.
[Müslim, Tirmizi]

 

2- Hz. Enes (r.a) dan dedi ki:

Biz Peygamber (s.a.v) le beraber bir seferde idik. Bir kısmımız oruçluydu. Bir kısmımız da oruç tutmuyordu. Sıcak bir günde bir yerde konakladık. Abası olanlar, daha çok gölgeleniyorlardı. Bir kısmımız da güneşten elimizle korunuyorduk. Oruç tutanlar yere düştüler, oruç tutmayanlar ise kalkıp çadırları kurdular ve kervanı suladılar. Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v) ″Oruç tutmayanlar mükâfat elde ettiler.″buyurdu.
[Buhari, Müslim, Nesei]

3- Cabir (r.a) dan; dedi ki:

“Rasulullah(s.a.v) bir seferde idi. Halkın bir adamın başında toplanıp üzerine gölge yaptıklarını görünce, “ona ne oldu?” diye sordu oruçlu bir adamdır dediler. Bunun üzerine Rasulullah “ Seferden oruç tutmak, birr’in (iyi müslüman olmanın) ve ihsandan değildir.” buyurdu.
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, İmam Malik]

4- Amr b. Ümeyye Damri (r.a) dan; dedi ki:

“Bir seferden Rasulullah (s.a.v) in huzuruna çıktım. Rasulullah buyurdu ki: “ Ey Ebâ Ümeyye, sabah kahvaltısını bekle.” Ben, “Ey Allah’ın Resûlü oruçluyum” dedim. Rasulullah, “Öyleyse sana misafirin durumu bildireyim” dedi. “ Allahü Taâla misafirlerden, orucun tamamını, namazın yarısını kaldırmıştır.”
[Nesei]

5- Abdullah b. Kaab b. Malık oğullarından Enes b. Malik adlı bir zattan; dedi ki: Rasulullah (s.a.v) buyurdu:

“Allahü Taâla misafirin üzerinden, namazın bir bölümünü kaldırdı. Onlara orucu bozmak hususunda, çocuklarının telef olmalarından korktukları zaman, emzikli ve hamile kadınlara da ruhsat verdi.”
[Malik, Şeyhayn, Ebû Dâvud, Tirmizi ve Nesei]

6- Hz. Aişe (r.a) dan dedi ki:

“Çok oruç tutmakla tanınan (başka bir rivayete göre oruç tutmaya dayanıklı bir kimse olan) Hamza b. Amr Eslemî bir defasında Peygamberimize (salât ve selâm üzerine olsun) yolculuk sırasında oruç tutulup tutulmayacağını sordu. Peygamberimiz kendisine; “İstersen tut istersen tutma’ diye cevap verdi.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Malik]

7- Enes (r.a) dan dedi ki:

“Bir defasında Peygamberimiz ile birlikte (yolculukta) idik. Kimimiz oruçlu,kimimiz ise oruçsuzduk. Ne oruçlular oruçsuzları ayıplıyor ve ne de oruçsuzlar oruçluları ayıplıyordu.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Malik]

8- Ebu Derda (r.a) dan dedi ki:

“Bir defasında Ramazan ayının çok sıcak bir günü Peygamberimiz ile birlikte yolculuğa çıkmıştık. Öyle sıcak var ki, her birimiz sıcaktan korunmak için elini başına kapatıyordu. Aramızda Peygamberimiz ile Abdullah b. Revaha’dan başka hiç oruçlu yoktu.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud]

9- Muhammed b. Kaab (r.a)dan; dedi ki:

“Bir Ramazan ayında Enes b. Malik’i ziyaret etmeye gitmiştim. Bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Binek hayvanı hazırlanmış, kendisi de yolculuk kıyafetini giymişti. Bu sırada yemek getirdi ve yedi. Kendisine; “Bu yaptığın sünnet midir?” diye sordum. Bana; “Evet’ cevabını verdi, arkasından binek hayvanının sırtına atladı.”
[Tirmizi]

10- Ubeydullah b. Cübeyr’den dedi ki:

Ben Rasulullah(s.a.v) in sahabelerinden Ebu Basra El-Gıfarî (r.a)ile beraber bir ramazan Füstat’tan gemiye binmiştim. Çağırdı ve kahvaltısını getirildi. Bana “Yaklaş” dedi. Ben, “Evleri görmüyor musun?” dedim. O, “Sen Rasulullah’ın sünnetinden kaçmak mı istiyorsun?” dedi. Bunun üzerine o yedi, ben de yedim.
[Ebu Davud]

11- Mansur-ı Kelbî’den:

Dihye b. Halife (r.a) Dimeşk’den çıkarak Ramazan ayında, üç millik mesafede bulunan Fustat’ın Akabe Köyü’ne gitmişti. Yolculuk dolayısıyla orucunu bozmuştu. Onunla beraber bulunan kimselerden pek çoğu da oruçlarını bozdular. Diğer bir kısmı ise oruçlarını bozmayı hoş karşılamadılar. Köylerine dönünce Dıhye dedi ki: “Vallahi ben bugün, tahmin etmediğim bir şey gördüm. Bir grup Rasulullah’ın ve eshabının hidayetinden yüz çevirdiler. Ey Allah’ım! Benim ruhumu kabzet ve huzuruna götür.”
[Ebû Davud]

Fîzılâl-il Kur’an

Oruç Mucizesi

Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak

Ramazan Hilâli İle Diğer Hilâllerin Kuşkusuz Şekilde Görünmesi

Oruçluya Neler Günah Değil

Oruçlunun Sevabından Eksilmez

Ramazan Mağfiret Ayıdır

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir