Allah’ı Zikretmenin Önemi Ve Fazileti9196- Ebû Hureyre radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Allah’ın yeryüzünde dolaşıp zikir mecli­si arayan melekleri vardır. Allah’ı zikreden bir topluluğu buldukları zaman: ‘Gelin, gelin bulduk’ diye birbirlerine seslenirler. Sonra gelip o meclisin etrafında otururlar. Kanatla­rını dünya göğüne kadar gererek orasını ku­şatırlar. Onları en iyi bilen olduğu halde Rab-leri onlara sorar:
‘Kullarım ne diyor?’
‘Kulların, seni teşbih ediyorlar, tekbir ge­tiriyorlar, tahmid ediyorlar, temcîd (ta’zîm) ediyorlar.’
‘Peki, onlar beni gördüler mi?’
‘Hayır. Vallahi seni görmediler.’
‘Ya beni görseler durumları nasıl olurdu?’ ‘Seni görseler daha çok ibadet, daha çok tahmîd, daha çok teşbih ederlerdi.’ ‘Peki, ne istiyorlar?’ ‘Senden cenneti istiyorlar.’ ‘Peki, onlar cenneti gördüler mi?’ ‘Hayır vallahi ya Rabbi, onu görmediler.’ ‘Ya onu görselerdi durumları nice olurdu?’ ‘Tabii ki ona karşı arzu ve rağbetleri daha da çok olurdu.’
‘Onlar neden sığınıyorlar?’ ‘Cehennemden sığınıyorlar,’ ‘Onu gördüler mi?’ ‘Hayır vallahi onu görmediler.’ ‘Onu görselerdi durumları ne olurdu?..’ ‘Onu görselerdi ondan daha çok korkar­lardı. Daha çok kaçarlardı’ diye cevap verir­ler. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur:
‘Sizi şahit gösteriyorum, ben onları bağış­ladım.’ Meleklerden bir tanesi bunun üzerine şöyle der: ‘Ama içlerinde, zikir için değil de sadece bir işi için gelip oturan falan kimse de vardır.’
‘Böyle bir topluluğun arkadaşları da kötü olamaz’ diye buyurur.”

[Buhârî ve Müslim]
Allah'ı zikretmek

9198- Ebû Hureyre radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
“Kim bir mecliste Allah’ı zikretmeden oturup kalkarsa Allah’tan nasibini alamamış, Allah’ın lütfuna nail olamamıştır. Kim yattığı yerde Allah’ı zikretmezse Allah’tan nasibini alamamış, Allah’ın lütfuna nail olamamıştır. Kim yürüdüğü bir yerde Allah’ı anmazsa Allah’tan nasibini alamamış, Allah’ın lütfuna nail olamamıştır. ”

[Ebû Dâvud ve Tirmizî.]

9202- Ebû Saîd radiyallahu anh’dan: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e
sordular: ‘Kıyamet gününde kulların hangisi Allah indinde daha kıymetli ve daha yüksek mertebelidir? Şöyle buyurdu:
‘Allah’ı çok zikredenler.’
Denildi ki: ‘Ey Allah’ın Resulü! Allah yo­lunda savaşandan da mı (daha kıymetlidir)?’
‘Kılıcı parçalanıp kana bulanıncaya kadar savaşsa dahi, Allah’ı zikredenin derecesi on­dan üstündür’ buyurdu.”

[Tirmizi]

9203- Ebû Mûsâ radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sullallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)
“İçinde Allah’ın anıldığı ev ile içinde Al­lah’ın zikredilmediği ev diri ile ölü gibidir.”

[ Buhari ve Müslim. Lafız Müslim’e ait.]
[Cem‘u’l-Fevâid-Rudani]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir