Herkes Kendi Günahından SorumludurHerkes Kendi Günahından Sorumludur

Bismillâhirrahmânirrahîm

15- Kim doğru yola giderse, ancak kendisi için doğru yola gitmiş olur. Kim de saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir günahkâr kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.
İsra Suresi -15

Ayetin Tefsiri

Ayet-i kerimede zikredilen “Doğru yol” dan maksat, Allah tealanın, Hz. Muhammed (s.a.v.) e gönderdiği İslam dinidir. Bu Hak dine iman edip, onun emirlerini tutup yasaklarından kaçınan kimse, kendisini yaratan Allah’ın rızası doğrultusunda hareket etmiş olur. Müslüman olmasının faydası da kendisine ait olur. O halde Müslüman olmasını başkasının başına kakmaya hakkı yoktur. Kim de bu emir ve yasaklara uymayıp Allah’ı ve Peygamberini inkâr ederse o, cehennemi hak etmiş olur. Böylece sapıklığının zararını kendisi çeker. Zira günahlar, ancak onları işleyenleri sorumluluk altına sokar. Hiç kimse diğerinin günahından sorumlu değildir.

Ayet-i Keriminin sonunda “Biz, bir Peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.” buyrulmaktadır ve Allah tealanın, kullarına karşı adaletli davrandığı ve onlara emirlerini ulaştırmadan azap etmediği beyan edilmektedir.

Tibyan Tefsiri / İsra Suresi -15

İlahi Sorumluluktan Kurtulamazsınız
Sınırlı Ve Somut Amaç Uğruna Allah’a Kulluk Edenler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir