Hangi Yedi Aza Üzerine Ve Nasıl Secde Edilmesi EmredildiHangi Yedi Aza Üzerine Ve Nasıl Secde Edilmesi Emredildi - www.inanankalpler.net

Yedi aza üzerine secde nasıl edilir, Hadislerde geçen yedi aza, hangi azalarımızdır?

Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).
(Buharî, Ezan, 133-134).

 

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bize yedi âzâ üzerine secde etmemizi, saçımızı ve elbisemizi toplamamamızı emretti. Bu âzâlar Şunlardır: “Alın, eller, diz kapakları, ayaklar.”

Bir diğer rivayette şöyle demiştir: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne elbiseleri ne de saçı (secde sırasında) toplamayız.”
Kütüb-i Sitte, Buhârî, Ezan 133, 134, 137; Müslim, Salât 227-231 (490); Ebü Dâvud, Salât 155, (889, 890); Tirmizî, Salat 203, (273); Nesâî, İftitah 130, (2, 208); İbnu Mâce, İkâmet 19, (883-885). İkinci rivayet Sahiheyn rivayetidir.

 

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’a nisbet ederek buyurdu ki:

“Eller de secde eder, tıpkı alnın secde etmesi gibi. Öyleyse, biriniz alnını secdeye koyunca ellerini de koysun. Alnı secdeden kaldırdı mı onları da kaldırsın.”
Kütüb-i Sitte, Ebü Dâvud, Salât 155, (892); Nesâî, İftitah 129, (2, 207)

 

İbn Abbas (r.a.) şöyle nakletti:
Hz. Peygamber’e (a.s.) yedi aza üzerine secde etmesi emredildi, saçlarını ve elbisesini eliyle gidermesi (toplaması) de yasaklandı.
Ellu’luu Vel Mercan, Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 755

 

Enes’in (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.): “Secdede itidal üzere bulununuz. Hiç biriniz de kolunu (secde esnasında) köpeğin ayaklarını yaydığı gibi yaymasın” buyurdu.
Ellu’luu Vel Mercan, Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 762

 

Abdullah b. Malik b. Buhayne’nin (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) namazı kılarken koltuklarının aklığı görünecek derecede pazılarının arasını açardı.
Ellu’luu Vel Mercan, Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 764

 

Yaratılanların Allah’a Secdesi

Secde Ederken Yapılan Hatalar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir