Kâfir Ve Mü’min Olarak Sabaha ErenlerKâfir Ve Mü'min Olarak Sabaha Erenler
Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık davranmak, fırsatları anında değerlendirmek, bu konuda sür’at göstermek yüce dinimizin tavsiye ettiği yegâne aceleciliktir.

İyilik yapmayı, faydalı iş görmeyi nefis ve şeytan istemez, bu onlara çok ağır gelir. Onun için de bu tür işlerin daima tehir edilmesini isterler. Oysa gelecek günlerin neler getireceği hiç belli olmaz.

Zeyd İbnu Hâlid radıyallahu anh anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Hudeybiye’de, bize,  geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitince cemaatin önüne geçti ve:

“Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” buyurdu. Cemaat: “Allah ve Resûlü bilir!” dediler.

“Allah Teâla Hazretleri: “Kullarımdan bir kısmı bana mü’min, bir kısmı da kâfir olarak sabahladı.Allah’ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırdı” diyen bana mü’min, yıldızları da inkâr edici olarak sabahladı.

Kim de: “Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı” dediyse o da bana kâfir, yıldıza mü’min olarak sabaha erdi” dedi!” buyurdular.”

Buhari, Ezan 156, İstiska 28, Meğazi 35, Tevhid 35; Müslim, İman 125, (71); Muvatta, İstiska 4, (1, 192); Ebu Davud, Tıbb 22, (3906); Nesai, İstiska 16, (3, 165).

Kaynak: Kütüb-i Sitte  / Yıldızlar

Bir Kısmı Mü’min, Bir Kısmı Kafir Sabahlayanlar…

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.”
Müslim, Îmân 186. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3; İbni Mâce, İkâme 78

Kaynak – Riyazu’s-Salihin

Hayırlı İşlere Koşmak Ve Hayra Yönelmek

Müslümana Kafir Demenin Haram Oluşu

Allah Neden Sivrisineği Misal Verir

Kuran’da İki Kâfir, İki Mü’min Dört Kadın Örneği

Küfür Nedir – Münkir Kimdir – Kafir Kimdir

Biri Kafir Biri Mü’min İki Peygamber Oğlu

Allah’ın Ahirette Müttakiler İçin Nimetleri

Âmâ Olarak Haşr Olacaklar

Kötülükten Yüz Çevirip Tevbe Edenler

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Rabbe Yaklaştıran İbadetler

Kıyamet Günü Yüzüne Bakılmayacak Kişiler

2 Yorum

  1. Hakkı Güneşoğlu 29 Ocak 2019 Alıntıla
    • Betül ÖzYönetici 30 Ocak 2019 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir