Hangi Eve Melekler GirmezHangi Eve Melekler Girmez

Evlerde Bulunan Suretler İle İlgili Hadisler

SÛRET VE PERDELERLE İLGİLİ KERÂHET

2144 – Ebü Talha el-Ensârî (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:Melekler, içerisinde köpek ve timsaller bulunan eve girmezler.

Buhâri, Libâs 92, 88, Bedü’l-Halk 6, 14, Megâzî 11; Müslim, Libâs 102, (2606); Ebü Dâvud, Libâs 48, (4155); Tirmizî, Edeb 44, (2805); Nesâî, Zînet 112, (8, 212, 213); İbnu Mace, Libâs 44, (3649).

2145 – Sefine (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Hz. Ali (radıyallâhu anh), Resülullah (aleyhissalatu vesselam)’ı hazırladığı bir yemeğe dâvet etti. Efendimiz gelip, içeri girmek üzere elini kapının kirişleri üzerine koyunca, evin bir köşesine gerilmiş bir kırâm görmüştü ki hemen geri döndü. (Resülullah’a geri dönüşünün) sebebi sorulunca: “Bir peygambere tezyin edilip süslenmiş bir eve girmek uygun olmaz” cevabını verdi.”

Ebü Dâvud, Et’ime 8, (3755); İbnu Mâce, Et’ime 56, (3360).

2146 – Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bana Cibrîl (aleyhisselâm) geldi ve: “Dün sana gelmiştim (ama yanına girmedim).” Girmeyişimin sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Orada bir de köpek vardı, kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasını emret ki ağaç şekline dönsün. Örtüden ayak altına atılacak iki minder yapılmasını, köpeğin de dışarı çıkarılmasını söyle!” Bu söylenenler yapıldı.”

Müslim, Libâs 102 (2112); Ebü Dâvud, Libâs 48, (4158); Tirmizî, Edeb 44, (2807); Nesâî, Zînet 113, (8, 216). Bu rivayet Ebü Dâvud ve Tirmizî’nin metnine mutabıktır.

2147 – Hz Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor:

“Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:İçerisinde resim, cünüb ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez.

Ebü Dâvud, Tahâret 90, (227); Libâs 48, (4152); Nesâî, Tahâret 168, (1,141), Sayd 11, (7,185).

2148 – İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) (Mekke’nin Fethi günü), Beytullah’ta tasvirler görünce, içeri girmedi. Önce onların imhasını emretti ve imha edildiler. İçeride Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil (aleyhimesselâm)’in ellerinde kumar okları bulunur vaziyetteki suretlerini görmüştü. Şöyle buyurdu: “Allah canlarını alsın. Vallahi onlar asla oklarla kısmet aramadılar.

Buhârî, Enbiya 8, Hacc 54, Megazî 48.

Kütüb-i Sitte 

1749- Câbir (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.):İnsanların bulundukları her yerde resim bulundurmaktan ve resim yapmaktan Müslümanları yasakladı.

(Nesâî, Ziyne: 112; Ebû Dâvûd, Libas: 45)
Tirmizî: Bu konuda Ali, Ebû Talha, Âişe, Ebû Hüreyre ve Ebû Eyyûb’tan da hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmizî: Câbir hadisi hasen sahihtir.

köpek

2804- Ebû Talha (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle diyor:

Rasûlullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu:Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.”

Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.(Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17)

Vahiy Eşliğinde Gelen Melekler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir