Tevrat’ı, İncil’i Ve Size Rabbinizden İndirilen…بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Tevrat'ı, İncil'i Ve Size Rabbinizden İndirilen...

68 De ki:”Ey kitap Ehli, Tevrat’ı, İncil’i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça 97 hiç bir şey üzerinde değilsiniz.” Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini arttıracaktır.98  Sen de kâfirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma.

69 Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olacak değildirler.

5-MÂİDE suresi  68-69 – Meal ve tefsir TefhimulKuran

TefhimulKuran Tefsiri ” Açıklaması”

97. “Tevrat ve İncil’i ikame etmek”, öğretilenleri içtenlikle izlemek ve bunlarda ortaya konan hayatı yaşamaktır.

Bu noktada, Kitab-ı Mukaddes’in iki tür yazıyı içerdiği hatırda tutulmalıdır. İçerisindeki bazı bölümler Yahudi ve Hıristiyan bilginlerce eklenmiştir. Kur’an’ın bunların gözetilmesini istemediği açıktır. Fakat, Kitab-ı Mukaddes’te Allah’ın emirleri veya Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberlerin (Allah’ın selâmı hepsinin üzerine olsun) sözleri olarak geçen bölümler de vardır. Kur’an kendisiyle bu bölümdeki öğretiler arasında herhangi bir farklılık olmadığından, bunların gözetilmesini ister. Her ne kadar Kitab-ı Mukaddes’in bu bölümleri de sağlam kalamamış; çevirmenler, yorumcular vs. tarafından yerli-yersiz oraya buraya çekilmişse de, yine bunlar Kur’an’ın ortaya koyduğu aynı temel iman ilkelerini ortaya koyar ve insanı Kur’an’ın öngördüğü aynı hayat biçimine sevkeder. Bu nedenle açıktır ki, eğer Yahudiler ve Hıristiyanlar Allah’a imân etmiş ve Kitab-ı Mukaddes’teki peygamberlerine gönderilmiş bu öğretileri izlemiş olsalardı. hiç kuşkusuz Hz. Muhammed’in (s.a) gönderildiği zaman, doğrudan bir ümmet halinde bulunur ve önceki kitaplarda yer alan mesajın aynısını içeren Kur’an’ı hemen kabul ederlerdi. Yine, Hz. Peygamber’i (s.a) izlemede de hiçbir güçlükle karşılaşmamalıydılar. Çünkü ortada dinlerini değiştirme diye bir şey söz konusu değildi; önceden gittikleri yolda devam edeceklerdi, o kadar.

98. Allah’ın Rasûlüne indirdiği, onların isyanını ve küfrünü artıracaktır. Çünkü onu serinkanlılıkla ve selim bir kafayla karşılamak yerine, inatla karşı çıkmaktadırlar.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir