Ezan Okunurken Tekrar Etmenin FaziletiEzan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti

Ezanı Duyan Bir Kişinin Söyleyeceği Sözler Nelerdir? Ezan Okunurken Ne Yapılmalı?

Müezzinin Söyledikleri Aynen Söylenir

667- Ebû Said el Hudri (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynen tekrar edin.”
(Ebû Davud, Salat: 36; Tirmizî, Salat: 155)

Müezzinin Söylediklerini Tekrar Etmenin Sevabı

668- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte oturuyorduk, Bilal kalkıp ezan okumaya başladı. Ezanı bitirince Rasûlullah (s.a.v):

Kim müezzinin söylediklerini bilerek ve inanarak tekrar ederse Cennet’e girer” buyurdu.
(Müsned: 38270)

Müezzinin Söyledikleri Tekrar Edilmeli

669- Mücemma b. Yahya el Ensari (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Umâme Sehl b. Huneyf’in yanında oturuyordum, o anda müezzin ezan okumaya başladı ve iki defa “Allahü ekber” dedi. Ebû Umâme’de iki defa tekbir getirdi. Müezzin: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah dedi o da aynı sözleri iki defa tekrar etti. Sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllâh” deyince o da aynen iki sefer tekrar etti ve şöyle dedi: Muaviye b. ebi Süfyan, Rasûlullah (s.a.v)’in böyle yaptığını bana haber vermişti.
(Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9)

Müezzin, “Hayye Alessalah” Ve “Hayye Alel Felah” Derken Diğer Kimseler Ne Söyleyecek?

670- Alkame b. Vakkas (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Muaviyenin yanında oturuyordum, Müezzini ezan okumaya başlayınca o da, müezzinin ezanda okuduklarını aynen söylemeye başladı. Müezzin: “Hayye alessalâh” deyince, Muaviye “Lâ havle velâ kuvvete illa billah” dedi. Yine müezzin “Hayye alel felâh” deyince, Muaviye yine: “Lâ havle velâ kuvvete illa billah” dedi. Bundan sonra da müezzinin söylediklerini aynen tekrar etti sonra da: Rasûlullah (s.a.v)’in böyle söylediğini işitmiştim dedi.
(Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9)

[Sünen-i Nesai]

2412 – Abdullah İbnu Amr İbni’l-Amr Âs (radıyallâhu anh)’ın anlattığına göre, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işitmiştir:

Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salât-u selâm okuyun. Zîra kim bana salât-u selâm okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-vesîle’yi taleb edin. Zîra o, cennete bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesîle’yi taleb ederse, şefaat kendisine vâcib olur.

Müslim, Salât 11, (384); Ebü Dâvud, Salât 36, (522); Nesâî, Ezan 33, (2, 23); Tirmizî, Salât 154, (208); İbnu Mâce, Ezân 4, (720). Hadisin ilk cümlesi Buhârî’de de rivayet edilmiştir (Ezân 7).

2414 – Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

Müezzin, “Allahu ekber Allahu ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu ekber Allahu ekber” derse, sonra müezzin: “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” deyince, “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” derse; sonra müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” derse; sonra müezzin: “Hayye ala’s-salât” deyince “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” derse; sonra müezzin: “hayye ala’l-felâh” deyince, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” derse; sonra müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Lailâhe illallah” deyince “Lâilahe illallah” derse cennete girer.
Buhârî, Cuma 23.

[Kütüb-i Sitte ]

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz…

Resul Der Ki – Namazı Benim Kıldığım Gibi Kılınız
Ezan Okumanın Fazileti
Secde Ederken Yapılan Hatalar
Namazın Tesiri

Bir yorum

  1. Mehmet kocaali 13 Temmuz 2017 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir