İyilik Ve Kötülük Kimdendirİyilik Ve Kötülük Kimdendir

Bismillâhirrahmânirrahîm

79- Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.
Diyanet Vakfı Meali / Nisa Suresi  – 79

Ayetin Açıklaması:

Bu âyet bütün insanlara hitap etmektedir. Yani Ey insan! Sana gelen iyilik ve nimet, bir lütuf, ihsan, ikram ve bir imtihan olarak Allah’tandır. Sana gelen bir belâ ve musibet ise, kendindendir. Kötülüğü bizzat kendin yaptığın için, onun sebe­bi sensin. Nitekim birbaşka âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi el­lerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah, çoğunu af­feder.Şûra sûresi – 30. ayet

Bundan sonra Yüce Allah, Rasulullah (s.a.v.)’a hitap ederek şöyle, buyurdu, Ey Muhammed! Seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Allah’ın hükümlerini onlara tebliğ edeceksin. Senin peygamber­liğine şahit olarak Allah yeter.

Safvetü’t Tefasir

Kötülükten Yüz Çevirip Tevbe Edenler
Allah Katında İyiliğin Ve Kötülüğün Karşılığı

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir