Hamidiye (Yıldız) Camii |İstanbulHamidiye (Yıldız) Camii |İstanbul

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Yıldız “Hamidiye” Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarı Sarkis Balyan’dır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Asıl adının Hamidiye olmasına karşılık daha çok Yıldız Camii olarak bilinmektedir. Cami, Mimari şeması ve dekoratif öğeleri bakımından Osmanlı’nın mimari çizgisinden uzak bir yapıya sahiptir.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Cami, II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na yerleşmesinden sonra inşa edilmiştir. Caminin hünkâr köşkü ve harimi dikdörtgen plan üzerinde görsel bir bütünlük arz eder. Caminin küçük ve yüksek kubbesi, on altı penceresi olan çokgen bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Neogotik pencereler ve mukarnas dizisi cami kasnağına ayrı bir hava katmıştır. Kubbe bezemelerinde eşine pek rastlanmayan, mavi üzerine yıldız işlemeler ve hünkâr kasrındaki altın varak caminin zengin işlemelerine güzel bir örnektir. Ayrıca yapının minaresi, mukarnas şerefeli ve minare gövdesi tepeye kadar yivlidir.  Tek minarelidir. Saray girişlerini andıran bu kapıdan zemini kesme taşla kaplı geniş bir avluya girilir.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Caminin içi, aslında camilerde benzerine rastlanmayan bir zenginlik ve özenle bezenmiştir.Kubbenin ortasında altın yaldızla ve kûfi hatla Neml Suresi’nin ilk ayetleri hattat Abdulfettah Efendi tarafından yazılmıştır. Bu ayetleri altın yaldız süslemeli iki çember kuşatmaktadır. Kubbe iki ana çemberden oluşmuştur.

Kubbenin ortası ile birinci çember arası mavi lacivert zemin üzerine altın yaldızlı yıldızlardan oluşmakta, birinci çemberle ikinci çember arası krem zemin üzerine renkli motiflerle çevrelenmektedir.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Kubbenin mavi zemin üzerine altın varakla bezeli yıldızlardan oluşan süsleme, kubbenin ve direklerin yan tarafından kubbe ile aynı özellikte lacivert-mavi zemin üzerinde altın varak yıldız motiflerle kaplı birbirinin simetriği iki tavanda da aynı şekilde işlenmiştir. Bu tavanlardan zemine doğru süzülerek inen çok kollu kristal avizeler caminin içini aydınlatmakla kalmayıp ayrı bir güzellik sergiler.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Özellikle kubbenin tam ortasından caminin zeminine doğru uzanan kristalden mamul oldukça gösterişli bohem avize mihraba doğru bakıldığında mihrabın güzelliğine ortak olmaktadır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Bu bohem kristal avizenin devrin alman imparatoru veya alman şansölyesi Prens Bismark tarafından hediye edildiği söylenmektedir.

Tavan bütün bu bezemelerle birlikte yine altın varakla işlenmiş porteller, mukarnas ve yazı şeritlerinden çerçevelerle kuşatılmıştır.

Tavanı kubbeye bağlayan kısımların altında yine zemini mavi altın bir şerit görünümünde cami duvarlarını bir kuşak şeklinde saran altın yaldızlı kufi hatla yazılmış Mülk suresi camiye ayrı bir manevî hava vermektedir. Cami içindeki kuşak yazıları Hattat Ebu Ziya Tevfik tarafından yazılmış, 1980 yılında hattat Mahmud Öncü tarafından yenilenmiştir.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

16 oval pencere, kubbeyi adeta halkalar halde kuşatmıştır. Bu pencereler sayesinde caminin içi diğer camilere kıyasla oldukça aydınlıktır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Caminin içinde kubbe tavanları ve bütün duvarlarında bol altın yaldız ve zengin kalem işleri görülür. Ayrıca her pencere arasında gülkurusu zemin üzerinde mavi desenle bezenmiş, abanoz üzerine sedef oyma ile altın yaldız kaplamalı Allah (cc) Hz. Muhammed (sav) Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin ( r.anhüm) adları yazılı, eşine az rastlanır güzellikte şaheser levhalar duvarları süsler bu yazılar ise Hattat Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır.

Kulenin üstünü örten küçük kubbenin üzerindeki alemin üstünde de yine orijinal altın yaldız kaplama bir yön gösterici vardır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Avlunun sağ tarafında saat kulesinden camiye doğru biraz ilerde Fransa’da dökülen yeşil renkli nefis Hamidiye Çeşmesi ve çeşmenin ön tarafında sultan II. Abdulhamid Han Tuğrası dikkat çekmektedir.

Dikdörtgen plân üzerine, kesme taştan kubbeli olarak yapılmış olan caminin kuzeyden üç giriş kapısı vardır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Ortada camiye girilen taç kapı, diğer ikisi de sağında ve solundaki mahfillere merdivenlerden çıkılarak girilen kapılardır.

Cami görevlilerine ait lojmanlar, abdest alma yerleri, bayanlar ve erkekler tuvaleti, musalla taşı bulunmaktadır. Bir imam ve iki müezzinin görev yaptığı camide, vakit namazlarda 150–200, Cuma ve bayram namazlarında 1000–1200 cemaat bulunmaktadır. Yaz Kur’an Kurslarında 50–60 öğrenci bulunmaktadır. Kubbe kasnağında oval 16, tavanla kuşak arasında 9, cephe duvarlarında alt sırada 8, müezzin mahfili kuzey duvarında 3 tane olmak üzere cami içinde toplam 36 pencere bulunmaktadır.

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Cümlenin köşe dolgularında kıvrak dallarla örtülü güzelliği, mermer korkulukları dantel gibi işlenmiş mermer minberi, caminin solunda bulunan yine mermer vaaz kürsüsü mermer işçiliğinin maharetlerini sergileyen ayrı bir güzellik arz etmektedir.

Pencerelerin altında dikdörtgen ve kufi motifli hatla yazılan “Alâ ni’metil İslâm” ve motiflerin yanında sağında ve solunda yine kûfi hatla “Elhamdülillah” yazıları vardır. Bu hatlar her pencerenin altında bulunur ve çok değerlidirler.

Kuşağın altında dokuz adet dışı demir parmaklıklı üstü oval dikdörtgen pencere ve bu pencereler arası zeminde krem ve mavi tonlarının hâkim olduğu motifler yer almaktadır. Bunların her birinin üzerinde tarihi dört kollu aplikler bulunmaktadır.( 10 tane).

Yıldız Hamidiye Camii Osmanlı’nın son dönem eserlerindendir. İstanbul Beşiktaş’ta Barboros Bulvarı’nın kuzey kesiminde, Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii ya da Yıldız Camii, II. Abdülhamid tarafından 1885-1886 yılları arasında yaptırılmıştır.

Camide bulunan daha birçok levha, şamdanlık ve benzeri çok kıymetli eserlerden bazıları( mihrabın yanlarındaki gümüş şamdanlıkların üst kısmı ) çalınmış, birçokları da vakıflar idaresince teslim alınarak koruma altında bulundurulmaktadır.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir