Kadir Gecesi – Geçmiş Günahların BağışlanmasıKadir Gecesi- Kadr Suresi

Kadir Gecesi ve günahların bağışlanması…

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) ‘nin anlattığına göre:

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki:Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (terâvihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekir’in hilafeti zamanında böylece devam etti, Hz. Ömer’in hilâfetinin başında da böyle devam etti.”

Bir rivayette şöyle gelmiştir:” Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümüdiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir.

Buharî Terâvih 1, Müslim, Müsâfirîn174 (759); Ebu Dâvud, Salât 318, (1371); Tirmizî, Savm 83, (808) ; Nesâî, Siyam 39, (4,154,155) ; Muvatta, Salât fi Ramazan 2, (1,119).

Kuran

 

Aişe (r.anha)’nın haber verdiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) bir gece yarısı namaz kılmak için mescide çıktı ve cemaate namaz kıldırdı. (Bu hadis biraz uzuncadır) ve bu hadiste şöyle denilir. Aişe diyor ki:

Rasûlullah (s.a.v) Ramazan gecelerini değerlendirmeye zorlamaksızın teşvik eder ve şöyle buyururdu: Kim, kadir gecesini Allah’a inanarak ve mükafatını da Allah’tan bekleyerek değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır.” Rasûlullah (s.a.v) vefat edinceye kadar bu böylece devam edip gitti.

(Tirmizî, Savm: 1; Dârimi, Savm: 54)

Said b. Müseyyeb (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Kim iman ederek ve mükafatını da Allah’tan bekleyerek Ramazan ayını değerlendirirse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

(Tirmizî, Savm: 1; Dârimi, Savm: 54)

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir