Bursa’nın Ayasofya’sı – UlucamiBursa’nın Ayasofya’sı - Ulucami - www.inanankalpler.net

Bursa’da bulunan tarihi Ulu Cami namaz kılma alanı bakımından Türkiye tarihinin en büyük camilerindendir. Evliya Çelebi’nin ifadesiyle Bursa’nın Ayasofya’sıdır.

1395-1399 yılları arasında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan cami, Bursa’daki mimari eserlerin en büyüğüdür. Mimarı Ali Neccar’dır. Cami kapısının üzerinde İvaz Paşa’nın adı bulunmaktadır.

Ulu Cami’yi diğer büyük camilerden ayıran dört ana özellik vardır.

Osmanlı’da yapılan ilk Cami’i Kebir olması.
20 kubbeli olması.
İçinde büyük bir şadırvana sahip olması.
Çok zengin Hat Sanatı örneklerine sahip olması. 13 ayrı yazı karakteri ile, 41 ayrı Hattat tarafından yazılmıştır; askılı ve sabit toplam 192 hat levhası bulunan cami bir nevi Hat Sanatları Müzesi gibidir.
(Şu anda 9 ayrı yazı karakteri ve 21 sanatkarın 132 adet yazısı bulunmaktadır.)

Bursa- Ulu camii - www.inanankalpler.net

2215 metrekare alan kaplayan Ulu Cami, her biri dörder kubbeli 5 bölümden oluşur. Hemen hemen eşit büyüklükteki 20 kubbesinin ortasındaki kubbe açık olarak yapılmıştır. Telle örtülü bu orta kubbeden giren yağmur damlaları havuzda toplanır, ışık ise camiyi aydınlatırdı. Günümüzde kubbe camekanla kaplı olduğunda yağmur suyu toplama işlevini kaybetmiş ama aydınlatma görevi devam etmektedir.

Bursa Ulu Camii Yapısal Özellikleri:

Paye ve sütunlu olan düz çatı ile örülen Selçuklu camiilerinin kubbeli düzene çevrilmiş ilk örneklerindendir. 56×68 m boyutlarındadır. Duvar kalınlıkları yer yer 2m’den fazladır.

3165.5m2 iç alana sahiptir.

3 ana kapısı vardır. Bunların dışında 1740 yılında açılan 200 yıldan fazla kullanıldıktan sonra kapatılan, Hünkar Kapısı olarak adlandırılan kapı da 4. kapı olarak kullanılmıştır.
12 Paye ile, 5 nefe bölünmüştür. 20 kubbesi vardır. Üzeri açık kubbenin altında bir şadırvan vardır. Şadırvanın çevresinde Kur’an okumak için ayrılmış sofalar vardır.

Üzeri kabartma kıvrık dallarla süslenmiş ve ceviz ağacından yapılmış sekiz köşeli küçük çerçevelerin birleştirilmesiyle meydana gelen minberin sağ kanadında, yapan ustanın adı (Elhac Mehmed Abdülaziz İbni Dakira) yazılmıştır. Ön cephenin iki köşesinde birer minare vardır.

Bursa- Ulu Camii Minber - www.inanankalpler.net

2 minaresi bulunan caminin batıdaki minaresine iki ayrı yol ile çıkılır. Batı minaresi Ulu Cami’nin inşaatı ile birlikte yapılan minaredir. Doğu minare, kaidesinin oturacağı yerde Emir Han’ın ahırları bulunduğu ve bu yer Orhangazi Vakfına ait olduğu için cami inşaatı ile birlikte yapılamayan bu minare daha sonraki yıllarda Çelebi Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. Bu gecikme Yıldırım Beyazıt Han’ın hukuka saygıdaki hassasiyetini gösteren bir hadisedir.
En büyük hasarı 1855 zelzelesinde görmüş, 17 kubbesi yıkılmıştır.
En son tadilat 1951-1959 yılları arasında yapılmıştır.

Ulu Cami’deki levhalarda en çok Allah c.c. isimleri, Ayetler, Hadis-i Şerifler ve Kibar sözler vardır. Bunlar İman, Amel, Cömertlik, Fedakarlık, Sabır, Şükür, İstişare, Adalet, İdare, Namaz, Hac, Miraç gibi bir çok konulardan bahsetmektedir.

Bursa- Ulu Camii İçi - www.inanankalpler.net

Şadırvanda bulunan havuz daha sonraki yıllarda İstanbul’dan Bursa’ya siyasi sürgün olarak gelen Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi tarafından yaptırılmıştır. Seyyah Evliya Çelebi 1640’lı yıllarda suyu Uludağ’dan gelen bu güzel havuzun içinde alabalıkların yüzdüğünden bahsetmektedir.

Bursa- Ulu Camii İçinde Şadırvan - www.inanankalpler.net

Suyu en tepeden tek merkezden kaynayan bu şadırvanda su, havuza dökülürken Allah’ı tesbih edercesine 33 ayrı yerden akmaktadır. Havuzun üzerindeki kubbenin camekan olması Ulu Cami’yi aydınlatması açısından çok büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu camekanlı bölgenin en tepesinin açık olması hava sirkülasyonu bakımından bir klima vazifesi görmektedir.

Bursa Ulu Camii’nde  Bulunan Meşhur VAV Harfi

Ulu Camii'nde  Bulunan Meşhur VAV Harfi - www.inanankalpler.net

Ulu Cami’nin her duvarında VAV harfleri yazılıdır. Ancak en meşhur ve en güzel VAV harfi budur.
Halk arasında Hızır Aleyhisselam’ın bu vav harfinin önünde namaz kıldığı rivayeti yaygındır.
Tezhib sanatı ile süslenmiş ve ucuna Lale motifi işlenmiştir. Lale süsleme sanatında Allah’ı c.c. sembolize eder.
Vav harfi, Vahidiyet, Vahdaniyeti ihtiva etmesi yönüyle de Allah’ın birliğini ifade eder.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir