Küfür Nedir? Münkir kimdir ? Kafir Kimdir ?Küfür Nedir? Münkir kimdir ? Kafir Kimdir ?

Küfrün Mahiyeti, Küfür ne demek ? Küfrün kelime manası nedir ? Münkir kimdir ? Kafir Kimdir ? Küfürün manası nedir ? Yaratanını inkar eden, Hak yolunu kaybeden insan ne olur? Fıtraten mevcut olan şeyi kalayan inkar eden kafir midir ?

Bir Önceki konuda  tarif edilen insan tipine karşılık, doğuştan müslüman olmasına ve gayri iradi olarak bütün hayatı boyunca bu şekilde kalmasına rağmen sahibi ve yaratıcısı Allahu Teala’yı tanımak için muhakeme, idrak ve sezgi kabiliyetlerini kullanmayan başka tip bir insan vardır. Bunlara MÜNKİR  veya KAFİR denir.

Küfür “örtmek”, “gizlemek” manasına gelir ki, nefsinde fıtraten mevcut olan ve ruhunda muhafaza edilen bir şeyi saklaması sebebiyle Allah’ı inkar eden kimse kafir olur. Çünkü nefis, insiyaki olarak İslam’a tabidir. Bütün vücudu, ruhu ve saçının her teline kadar o insiyaka tabi olur. Canlı ve cansız varlıkların her biri ve her parçası İslam’a göre hareket eder ve kendilerine ayrılmış olan vazifeleri yerine getirirler. Fakat bu yaratanını inkar eden kimselerin görüşü bulanık hale gelmiş, idraki sisle kaplanmış ve açıkta olan şeyleri dahi göremez olmuştur. Kendi nefsi gözlerinden saklı kalmış olup, o nefsi tamamiyle idrakten mahrum olarak hareket etmekte ve düşünmektedir.

Şimdi anlaşılıyor ki bu tip insan hak yolunu kaybederek kafir olmuş ve büyük bir zulmet içine düşmüştür.

Bu konu ile ilgili diğer konularıda inceleyebilirsiniz…

 İslam İsmi Nereden Geliyor ? İslam Nedir?

İslam’ın Mahiyeti- İslam’ın Özü

Kaynak: Mevdudi Külliyatı – EBUL ALA MEVDUDİ
 
 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir