Ramazan Ayı Boyunca Hangi Kapı Açılır Ve Ne OlurRamazanda hangi kapı açılır

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur, Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır hiçbiri kapanmaz ve bir seslenen şöyle haykırır: “Ey hayır isteyen, ibadet ve kulluğa gel, Ey şer dileyen günahlarından vazgeç Allah’ın ateşten koruduğu kimseler vardır ve Ramazan boyunca bu iş her gece yapılır.

(Müslim, Sıyam: 1; İbn Mâce, Sıyam: 2) Tirmîzî: Bu konuda Abdurrahman b. Avf, İbn Mes’ûd ve Selman dan da hadis rivâyet edilmiştir.

cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur- inanankalpler.net

(3113)- Yine Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.”
[Buhari, Savm 5, Bed’ü’l- Halk 11, Müslim, Sıyâm 2, (1079); Nesâî, Sıyâm 5, (4, 129).]

Açıklama:

1- Ramazanda “şeytanların bağlanması”, “Cennet kapılarının açılması”, “Cehennem kapılarının kapanması” gibi mefhumlar çeşitli yorumlara mevzu olmuştur. Biz burada sadece birkaç tanesini kaydedeceğiz:

Kâdı İyaz der ki: “Bunların, zâhirî mânalarında olması, kelimelerin ilk ifâde ettiği hakikat üzere olmaları ihtimalden uzak değildir. Bütün bunlar, ramazan ayının girmesine ve hürmetinin büyüklüğüne ve mü’minlere eziyetten şeytanın men edildiğine bir alâmet, bir işarettir. Keza, sevabın ve affın çokluğuna bir işaret olması da ve şeytanın iğvalarını azaltmasına ve onların zincire vurulmuşa döndüklerine bir işaret olması da muhtemeldir.”

Kâdı İyaz sözlerine devamla der ki: “Bu ikinci ihtimali Müslim’de gelen İbnu şihâb rivayetindeki bir ziyade teyid eder:

“…Rahmet kapıları açılır.”

İyaz der ki: “Cennet kapılarının açılmasından maksadın; cennete girmenin sebepleri olan ibadetleri, Allah’ın kullarına açması olması da muhtemeldir. Keza cehennem kapılarının kapanmasından murad da himmetlerin, sahiplerini ateşe atan isyanlardan çevrilmesidir. Şeytanların bağlanmasından murad da onların mü’minleri şaşırtma ve şehvetleri tezyin gibi işlerden âciz bırakılmasıdır.”

Kütüb-ü Sitte

Allaha Karşı Gelmekten Sakınmak Ve Oruç
Oruçla İlgili Hadisler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir