Fitre Kimlere Ve Ne Kadar Verilir?Fitre kimlere verilir?  Fitre ne kadar verilmelidir? Fitre ne zaman verilir?

Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyet edilmiştir.

Rasûlullah (s.a.v.), aramızda iken Fıtır sadakasını (Fitre)’yi buğdaydan bir sa’, arpadan bir sa’, hurma ve kuru üzümden de yine bir sa’, keş (kalitesiz peynirden) de yine bir sa’ olarak verirdik. Muaviye Medîne’ye gelinceye kadar böylece vermeye devam ettik, Muaviye Medine’ye gelince bir konuşma yaptı, konuşmasında şu hususta yer almıştı; “Ben Şam buğdayından iki müddün bir sa’ kuru hurmaya denk olduğu kanaatindeyim” dedi. İnsanlar da onun görüşüyle amel ettiler.Ebû Saîd demiştir ki: “Ben önceden nasıl veriyorsam aynı şekilde vermeye devam ediyorum.”

(Buhârî, Fıtr: 1; Müslim, Zekat: 4)

 Bu hadis hasen sahihtir. Bir kısım ilim adamları bu hadise göre amal ederler ve her şeyden bir sa’ verilmesi görüşündedirler. Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Peygamber (s.a.v.)’in sahabesinden ve diğer dönemlerden bazı ilim adamları ise buğdaydan başka her şeyden bir sa’ verilmesi görüşünde olup, buğdaydan yarım sa’ vermenin yeterli olacağı kanaatindedirler. Sûfyân es Sevrî, İbn’ül Mübarek ve Küfeliler “Buğdaydan yarım sa’ verilmesi yeterlidir” derler.

İbn Abbâs (r.a.)’dan; demiştir ki:

Resûlullah (s.a.) fıtır sadakasını oruçluyu faydasız ve müsteh­cen söz ve fiillerden temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere farz kıldı. Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olun­muş bir zekâttır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadakadır.

(İbn Mâce, zekât 21; Hâkim, el-Mustedrek, I, 409. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 6/219-220.)

İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

“Rasûlullah (s.a.v.), Fıtır sadakasını (Fitre vermeyi) erkek kadın, hür köle herkes için, hurmadan bir sa’, arpadan bir sa’ olarak farz kılmıştı.” İbn Ömer diyor ki: “Sonra insanlar buğdaydan yarım sa’ vermeye başladılar.”

(Buhârî, Fıtr: 1; Müslim, Zekat: 4)

Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.
Bu konuda Ebû Saîd, İbn Abbâs, Hâris b. Abdurrahman b. Zübab’ın dedesi, Sa’lebe b. ebî Suayr ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.

Kays b. Sa’d (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v) bize fıtır sadakasını vermemizi zekat farz kılınmazdan önce emretmişti. Zekat farz kılınınca fitre vermeyi emretmedi ve yasaklamadı. Biz de fitre vermeye devam ediyoruz.

(Nesâi )

Konu ile alakalı ilginizi çekecek yazılar….

Zekat Nedir? Zekatı Kimler Verir?

Günün Hadisi: Zekat

Sadaka İle İlgili Hadisler

2 Yorum

  1. T A M A M 26 Mayıs 2018 Alıntıla
    • Nimet Tuba Öz 26 Mayıs 2018 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir